Informacje o Jednostce Organizacyjnej - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Jednostce Organizacyjnej

I. Skład Zarządu Spółki

Andrzej Wójtowicz - Prezes Zarządu

Alina Zimnicka - Członek Zarządu

II. Skład Rady Nadzorczej:

1. Marek Rutka - Przewodniczący Rady

2. Izabela Hubert - Zastępca Przewodniczącego Rady

3. Leszek Harasim - Sekretarz Rady

4. Jacek Kaźmierski - Członek Rady

5. Aleksandra Rejmer- Członek Rady

6. Czesław Elzanowski - Członek Rady

III. Udział Miasta - 81,93 %

IV. Informacja o pozostałych udziałowcach: Gmina Kobylnica

V. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z

Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B

Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z

Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z

Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z

Handel energią elektryczną 35.14.Z

Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z

Działalność taksówek osobowych 49.32.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z

Transport drogowy towarów 49.41.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z


Podmiot publikujący:
Wodociągi Słupsk sp. z o.o.
Informację wytworzył:
Michał Studziński
Data wytworzenia:
3 października 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
3 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek