Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Informacja

dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

utworzonych na terenie Miasta Słupska


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.z 2017 r. poz. 2030) z dniem 1 stycznia 2018 roku zostają utworzone cztery punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Lokalizacja punktów, czas otwarcia oraz prowadzenie:

ul. Słoneczna 15 d (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 11 do 15

prowadzony przez adwokatów


ul. Leszczyńskiego 17 (budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Gustawa Morcinka)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 13 do 17

prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach


ul. Hubalczyków 7 (budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfitów)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 14 do 18

prowadzony przez radców prawnych


ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 14 do 18

prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich.


Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Danuta Pieńkos - Wydział Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
29 grudnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
29 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek