Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 41f i art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570), oraz § 1 ust. 2, Regulaminu wyborów do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określonego w Uchwale nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Uchwały nr II/11/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zarządzeniem 1066/WiP/2019 Prezydenta Miasta Słupska (Zarządzeniem zmieniającym Nr 1135/WiP/2019 z 19 grudnia 2019 r.) powołani zostali Członkowie Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w składzie:


 1. Patrycja Czawłytko - przedstawicielka organizacji pozarządowych
 2. Daniel Jursza - przedstawiciel organizacji pozarządowych

 3. Jacek Szuba - przedstawiciel organizacji pozarządowych

 4. Renata Wismont - przedstawicielka organizacji pozarządowych

 5. Monika Zenik-Krupień- przedstawicielka organizacji pozarządowych

 6. Tadeusz Markowski- przedstawiciel organizacji pozarządowych

 7. Piotr Dąbrowski- przedstawiciel organizacji pozarządowych

 8. Piotr Samulak - przedstawiciel organizacji pozarządowych

 9. Mirosław Mirynowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych

 10. Iwona Grota - przedstawicielka organizacji pozarządowych

 11. Łukasz Jaworski - przedstawiciel organizacji pozarządowych

 12. Małgorzata Lenart - przedstawicielka Rady Miejskiej

 13. Renata Stec - przedstawicielka Rady Miejskiej

 14. Beata Macedońska - przedstawicielka Prezydent Miasta Słupska

 15. Martyna Krawczyk - przedstawicielka Prezydent Miasta Słupska

 16. Beata Pawlicka - przedstawicielka Prezydent Miasta Słupska

 17. Magdalena Mijewska - przedstawicielka Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska Dyrektor Wydziału Współpracy i Promocji
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Regulamin SRDPP
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Uchwała XII/100/15
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Uchwała II/11/18
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do Regulaminu wyborów
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 1066/WiP/2019
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 1133/WiP/2019
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek