Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim

1. Przyjmowanie korespondencji drogą pocztową

Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. Nr 14, poz. 749 z 2011 r., korespondencję wpływającą do Urzędu Miejskiego w Słupsku przyjmuje i rejestruje Kancelaria Urzędu oraz sekretariaty:

- Prezydenta Miasta Słupska,

- Zastępców Prezydenta Słupska,

- Skarbnika Miasta Słupska,

- Sekretarza Miasta Słupska

- Wydziałów Urzędu Miejskiego.

2. W przypadku osobistego załatwiania sprawy, interesantów przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek 7 30 – 16 30

- wtorek 7 30 – 15 30

- środa 7 30 – 15 30

- czwartek 7 30 – 15 30

- piątek 7 30 – 14 30

UWAGA:

Obsługa interesantów:

1.w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców:

- Referatach: Rejestracji Pojazdów oraz Ewidencji Kierowców (prawa jazdy) odbywa się:

7.45 – 15.30 od poniedziałku – do czwartku

7.45 – 14.00 piątek

- Referatach Dowodów Osobistych pok. 7 oraz Ewidencji Ludności pok. 12 odbywa się:

7.30 – 15.30 od poniedziałku – do czwartku

7.30 - 14.00 piątek

2. Miejski Rzecznik Konsumentów:

8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku


Organy Miasta, poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska mieszczą się pod następującymi adresami:

a) Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 - główna siedziba Urzędu:

Prezydent Miasta Słupska, Rada Miejska w Słupsku, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz następujące wydziały i samodzielne stanowiska: Zespół Radców Prawnych, Wydział Geodezji i Katastru, Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego, Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, Wydział Księgowości, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Polityki Mieszkaniowej, Wydział Polityki Transportowej,Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego, Miejski Rzecznik Konsumentów, Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Wydział Zarządzania Kadrami,Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców, Dyrektor Strategiczny, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kierownictwa, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Wydział Organizacji Urzędu, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Obsługi Rady Miejskiej, Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu, Wydział Edukacji - Punkt Informacyjny Europe Direct, Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Samodzielne Stanowisko ds. Zrównoważonego Rozwoju- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska, Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pracy Prezydenta, Samodzielne Stanowisko ds. Smart City;


b) Słupsk, Plac Zwycięstwa 1:

Wydział Budownictwa, Wydział Polityki Przestrzennej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – Referat Egzekucji, Wydział Inwestycji, Wydział Zarządzania Funduszami, Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej;

c) Słupsk ul. Starzyńskiego 8 – Wydział Kultury,

  d) Słupsk, ul. Jaracza 5 - Straż Miejska,

  e) Słupsk, ul. Starzyńskiego 6 (lokal w Szkole Podstawowej Nr 6) - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  f) Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6 – Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej;

  g) Słupsk ul. Rynek Rybacki 2 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

  h) Słupsk ul. Pl. Zwycięstwa 4 – Wydział Organizacji Urzędu – Archiwum zakładowe.


  3. Załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu

  Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Załatwianie sprawy odbywa się bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

  4. Załatwianie sprawy następuje w oparciu o zasady prawa administracyjnego i cywilnego

  Szczegółowe procedury załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych opisane zostały na stronach niniejszego Biuletynu.

  Procedury i wnioski :

  - według rodzaju spraw ,

  - według wydziałów,

  - wszystkie procedury – alfabetycznie.

  Procedury obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Słupsku


  5. Przyjmowanie klientów w ramach interwencji przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów wydziałów.

  a. Prezydent Miasta Słupska przyjmuje klientów w ramach interwencji w każdy czwartek miesiąca i zgodnie z kalendarzem po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w Sekretariacie Prezydenta Miasta (osobiście lub telefonicznie 059 -842-42-20),

  b. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz i Skarbnik Miasta przyjmują klientów w ramach interwencji w każdy czwartek miesiąca i zgodnie z kalendarzem po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w sekretariatach Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta (osobiście lub telefonicznie) :

  - Sekretariat Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska 059 -842- 35-83

  - Sekretariat Marka Biernackiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska oraz Sekretarza Miasta Słupska 059- 842- 44-11,

  - Sekretariat Skarbnika Miasta Słupska 059- 848-83-17,

  c. dyrektorzy wydziałów przyjmują klientów w ramach interwencji codziennie w godzinach pracy Urzędu.


  Podmiot publikujący:
  Wydział Organizacji Urzędu
  Informację wytworzył:
  Katarzyna Zabawa
  Data wytworzenia:
  6 lutego 2018
  Informację opublikował:
  Katarzyna Zabawa
  Data publikacji:
  6 lutego 2018

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (0-59) 84 88 300
  fax: (0-59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa interesantów

  Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  Referat Ewidencji Ludnosci
  Referat Dowodów Osobistych

  7:30 – 16:30 poniedziałek
  7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:30 – 14:00 piątek