Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim

1. Przyjmowanie korespondencji drogą pocztową

Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. Nr 14, poz. 749 z 2011 r., korespondencję wpływającą do Urzędu Miejskiego w Słupsku przyjmuje i rejestruje Kancelaria Urzędu oraz sekretariaty:

- Prezydenta Miasta Słupska,

- Zastępców Prezydenta Słupska,

- Skarbnika Miasta Słupska,

- Sekretarza Miasta Słupska

- Wydziałów Urzędu Miejskiego.

2. W przypadku osobistego załatwiania sprawy, interesantów przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek 7 30 – 16 30

- wtorek 7 30 – 15 30

- środa 7 30 – 15 30

- czwartek 7 30 – 15 30

- piątek 7 30 – 14 30

UWAGA:

1. Obsługa interesantów w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców odbywa się w następujących godzinach:

Referat Rejestracji Pojazdów - pok. 3, 4, 02

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy) - pok.1, 1A, 2

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Dowodów Osobistych- pok. 7

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Ewidencji Ludności - pok. 11, 11 A, 11 B, 12

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Obsługi Przedsiębiorców - pok. 14, 15

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00


2. Miejski Rzecznik Konsumentów:

8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.


Organy Miasta, poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska mieszczą się pod następującymi adresami:

 1. Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, który jest główną siedzibą Urzędu:

  a) Zespół Radców Prawnych,

  b) Wydział Geodezji i Katastru,

  c) Wydział Budżetu Miasta,

  d) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami,

  e) Wydział Księgowości,

  f) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

  g) Wydział Zarządzania Nieruchomościami,

  h) Wydział Edukacji,

  i) Urząd Stanu Cywilnego,

  j) Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

  k) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu,

  l) Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców,

  ł) Dyrektor Strategiczny,

  m) Inspektor Ochrony Danych,

  n) Wydział Administracyjno-Techniczny,

  o) Wydział Zamówień Publicznych,

  p) Biuro Rady Miejskiej,

  r) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

  s) Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pracy Prezydenta,

  t) Wydział Kultury,

  u) Wydział Współpracy i Promocji,

  w) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu;

 1. Słupsk, Plac Zwycięstwa 1:

  a) Wydział Budownictwa,

  b) Wydział Polityki Przestrzennej,

  c) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,

  d) Wydział Inwestycji,

  e) Wydział Zarządzania Funduszami,

  f) Wydział Współpracy i Promocji,

  g)Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -Referat Polityki Transportowej;

 2. Słupsk, ul. Jaracza 5:

  a) Straż Miejska,

  b) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – Referat Egzekucji

  c) Samodzielne Stanowisko ds. BHP;

 3. Słupsk, ul. Starzyńskiego 6 (lokal w Szkole Podstawowej Nr 6): Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 4. Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6 - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej: Wydział Współpracy i Promocji;

 5. Słupsk ul. Rynek Rybacki 2: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

 6. Słupsk Pl. Zwycięstwa 4:Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – Archiwum zakładowe;

 7. Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 (były Urząd Wojewódzki): Miejski Rzecznik Konsumentów.

3. Załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu

Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Załatwianie sprawy odbywa się bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

4. Urząd Miejski w Słupsku zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych za pomocą polskiego języka migowy (PJM). Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie).

Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza języka migowego można dokonać:

 • osobiście poprzez dostarczenie wniosku do pokoju nr 6;

 • drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail urzad@um.slupsk.pl;

 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wysyłając na adres /MiastoSlupsk/SkrytkaESP lub /MiastoSlupsk/ESP;

 • faksem na numer 059 8423583.

5. Załatwianie sprawy następuje w oparciu o zasady prawa administracyjnego i cywilnego

Szczegółowe procedury załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych opisane zostały na stronach niniejszego Biuletynu.

Procedury i wnioski :

- według rodzaju spraw ,

- według wydziałów,

- wszystkie procedury – alfabetycznie.

Procedury obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Słupsku

6. Przyjmowanie klientów w ramach interwencji przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów wydziałów.

a. Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska przyjmuje klientów w ramach interwencji w każdy czwartek miesiąca i zgodnie z kalendarzem po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w Sekretariacie Prezydenta Miasta (osobiście lub telefonicznie 059 -842-42-20),

b. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz i Skarbnik Miasta przyjmują klientów w ramach interwencji w każdy czwartek miesiąca i zgodnie z kalendarzem po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w sekretariatach Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta (osobiście lub telefonicznie) :

- Sekretariat Marty Makuch Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska 059 -842- 35-83

- Sekretariat Marka Golińskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska oraz Łukasza Kobusa Sekretarza Miasta Słupska 059- 842- 44-11,

- Sekretariat Anny Gajdy - Szewczuk Skarbnika Miasta Słupska 059- 848-83-17,

c. dyrektorzy wydziałów przyjmują klientów w ramach interwencji codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
22 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
6 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek