Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Seniorów kadencja II

Celem działania Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorek i seniorów.

Słupska Rada Seniorów, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym, doradczym, i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Słupska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

Siedzibą Rady i obszarem jej działania jest Miasto Słupsk.

Opiekę merytoryczną nad pracą Rady sprawują poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku w zależności od zakresu merytorycznego poruszanych spraw, natomiast w zakresie organizacji posiedzeń – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Poniżej prezentujemy protokoły z posiedzeń SRS II kadencji.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka Kierownik Refertau Spraw Społecznych WZiSS
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół Nr 1 z posiedzenia SRS w dn. 14.01.2020 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka Kierownik Refertau Spraw Społecznych WZiSS
Data wytworzenia:
14 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół Nr 2 z posiedzenia SRS w dn. 6.02.2020 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Stanisław Brzozowski Przewodniczący Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
25 lutego 2020
Nazwa pliku:
Protokół nr 3 z posiedzenia SRS w dn. 23.07.2020 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Stanisław Brzozowski Przewodniczący Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
23 lipca 2020
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 sierpnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek