Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - lata 2019 - 2023

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana na mocy zarządzenia nr 1067/ZiSS/2019 Prezydenta Miasta Słupska z 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku na lata 2019- 2023.Skład Rady:

1)Tamara Wrona - Przewodnicząca,
2) Romuald Rasiak - Zastępca Przewodniczącej,
3) Piotr Ryż - Sekretarz,

4) Małgorzata Wolska - Członkini,
5) Wiesław Szeląg - Członek,

Do zakresu działań Rady należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów, przyjmowanych przez Radę Miasta Słupska, pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt: rada.niepelnosprawni@um.slupsk.pl


Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka -Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 listopada 2019
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
29 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 1067/ZiSS/2019
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka -Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2019
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
29 stycznia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek