Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowa Rada Miasta Słupska

Młodzieżowa Rada Miasta Słupska składa się z 23 radnych wybieranych w wyborach tajnych i bezpośrednich pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w mieście Słupsk na 2 letnią kadencję.

Do głównych celów Rady należy:

  • zachęcenie słupskiej młodzieży do aktywnego udziału w życiu publicznym i społecznym;
  • promowanie działań mających na celu walkę z dyskryminacją oraz wykluczeniem społecznym młodzieży;
  • wspieranie projektów służących integracji słupskiej młodzieży, w szczególności projektów skierowanych na aktywne spędzanie wolnego czasu lub rozwój edukacyjny i kulturalny;
  • rozwój aktywności młodzieży poprzez udział w samorządności lokalnej;
  • umożliwienie młodzieży realnego wpływu na działania władz miasta dotyczącego polityki młodzieżowej poprzez m.in. przedstawianie opinii na temat projektów uchwał Rady Miejskiej, rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży.

Do głównych zadań Rady należy:

  • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku dotyczących spraw młodzieży,
  • reprezentowanie interesów młodzieży w organizacjach i instytucjach, do których należy Miasto Słupsk,
  • wydawanie opinii na wniosek Rady Miejskiej w Słupsku lub Prezydenta Miasta Słupska dotyczących polityki młodzieżowej Miasta Słupska.
Więcej: mrm.slupsk.pl
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
3 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek