Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Seniorów

Cel działania
Celem działania Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Słupska Rada Seniorów jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym wobec Rady Miejskiej w Słupsku i Prezydenta Miasta Słupska.

Opieka merytoryczna
Opiekę merytoryczną nad pracą Rady sprawują: poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku w zależności od zakresu merytorycznego poruszanych spraw, natomiast w zakresie organizacji posiedzeń – Wydział Obsługi Rady Miejskiej.


Rada działa w następujących obszarach senioralnych:


 1. aktywizacji i integracji społecznej,
 2. zapobiegania marginalizacji,
 3. poprawy społecznego wizerunku,
 4. ochrony zdrowia,
 5. rozwoju form wypoczynku oraz dostępu do edukacji, kultury i sportu.

Do zadań Rady należy:

 1. ścisła współpraca z władzami Miasta Słupska
 2. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań
 3. monitorowanie potrzeb słupskich seniorów,
 4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 5. informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

W skład Rady powoływani są po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

 1. zainteresowane podmioty działające na rzecz osób starszych,
 2. zainteresowane organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
 3. podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, które działają na terenie Słupska,
 4. Prezydenta Miasta Słupska, który wskazuje osobę zaangażowaną w działania na rzecz seniorów,
 5. Radę Miejską w Słupsku, która wskazuje osobę zaangażowaną w działania na rzecz seniorów.

Kontakt do Słupskiej Rady Seniorów:

 • e-mail: rada.seniorzy@um.slupsk.pl
 • telefon 59 84 88 469
 • dyżury członków Słupskiej Rady Seniorów,

Masz pomysł, czym SRS mogłaby się zająć – przyjdź na dyżur. Zapraszamy w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 14.00 – 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (pokój nr 4).

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
W SPRAWIE POWOŁANIA SŁUPSKIEJ RADY SENIORÓW I NADANIA JEJ STATUTU
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca RM
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
23 października 2015
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 723-15 w sprawie powołania składu Słupskiej Rady Seniorów
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 października 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
23 października 2015
Nazwa pliku:
Protokół Nr 1 z posiedzenia SRS w dn. 23.11.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z drugiej części posiedzenia SRS w dn. 9.12.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
9 grudnia 2015
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 2 z posiedzenia SRS w dn. 13.01.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
13 stycznia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 3 z posiedzenia SRS w dn. 9.03.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
9 marca 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 4 z posiedzenia SRS w dn. 11.05.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
11 maja 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 5 z posiedzenia SRS w dn. 6.07.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
6 lipca 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 6 z posiedzenia SRS w dn. 7.09.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
7 września 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 7 z posiedzenia SRS w dn. 9.11.2016. r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
9 listopada 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 8 z posiedzenia SRS w dn.11.01.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
11 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół nr 9 z posiedzenia SRS w dn. 8.03.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
8 marca 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 10 z posiedzenia SRS w dn. 10.05.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
10 maja 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 11 z posiedzenia SRS w dn. 5.07.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
5 lipca 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 12 z posiedzenia SRS w dn. 6.09.2017 r. (pdf)
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
6 września 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 13 z posiedzenia SRS w dn. 8.11.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
Protokół Nr 14 z posiedzenia SRS w dn. 10.01.2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
10 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
18 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Protokół Nr 15 z posiedzenia SRS w dn. 07.03.2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
7 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
12 marca 2018
Nazwa pliku:
Protokół Nr 16 z posiedzenia SRS w dn. 09.05.2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
9 maja 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
15 maja 2018
Nazwa pliku:
Protokół Nr 17 z posiedzenia SRS w dn. 04.07.2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
4 lipca 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół Nr 18 z posiedzenia SRS w dn. 04.09.2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
4 września 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
11 września 2018
Nazwa pliku:
Protokół Nr 19 z posiedzenia SRS w dn. 30.10.2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
30 października 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
13 listopada 2018
Nazwa pliku:
Protokół Nr 20 z posiedzenia SRS w dn. 9.01.2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
9 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
11 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół Nr 21 z posiedzenia SRS w dn. 5.03.2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
5 marca 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 marca 2019
Nazwa pliku:
Protokół Nr 22 z posiedzenia SRS w dn. 7.05.2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
7 maja 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
13 maja 2019
Nazwa pliku:
Protokół Nr 23 z posiedzenia SRS w dn. 2.07.2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
2 lipca 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 lipca 2019
Nazwa pliku:
Protokół Nr 24 z posiedzenia SRS w dn. 24.09.2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
24 września 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
1 października 2019
Nazwa pliku:
Protokół Nr 25 z posiedzenia SRS w dn. 7.11.2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marianna Borawska - Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów
Data wytworzenia:
7 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
13 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek