Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Edukacji

Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska na mocy zarządzenia nr 593/E/2015 z 26 sierpnia 2015 r. utworzył Słupską Radę Edukacji.

W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – powołany przez Prezydenta Miasta Słupska;

2) przedstawiciele instytucji oświaty, przedstawiciele Rady Miejskiej w Słupsku, przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie, przedstawiciele rodziców, biznesu i eksperci w dziedzinie edukacji powołani przez Prezydenta Miasta Słupska;

3) sekretarz Rady – pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie

edukacji;

2) opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury jednostek

oświatowych Słupska;

3) opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie edukacji;

4) opiniowanie strategicznych projektów i programów oświatowych;

5) opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej jednostek oświaty;

6) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu jednostek oświatowych oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju edukacji w Słupsku;

7) opiniowanie i ocena sieci szkół i placówek oświatowych oraz innych działań w zakresie edukacji inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska;

8) inicjowanie dialogu w zakresie rozwoju słupskiej edukacji;

9) opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących działalność jednostek oświatowych, a także mających na celu podwyższenie jakości ich pracy;

10) definiowanie i proponowanie długofalowej strategii polityki edukacyjnej;

11) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących edukacji;

12) współdziałanie w zakresie rozwoju polityki edukacji.


Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Rafał Kuligowski
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
2 października 2015
Nazwa pliku:
Zarządzenie ws. powołania Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Rafał Kuligowski
Data wytworzenia:
2 października 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
2 października 2015
Nazwa pliku:
Protokół z I Posiedzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
5 października 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
5 lutego 2016
Nazwa pliku:
Protokół z I I Posiedzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
18 listopada 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
5 lutego 2016
Nazwa pliku:
Lista członków Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
5 lutego 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
5 lutego 2016
Nazwa pliku:
Protokół z III Posiedzenia Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
18 stycznia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
16 lutego 2016
Nazwa pliku:
Protokół z V Posiedzenia Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak - Dyrektorka Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
31 maja 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
22 listopada 2016
Nazwa pliku:
Protokół z VI Posiedzenia Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak - Dyrektorka Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
14 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
28 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 593/E/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Słupskiej Rady Edukacji.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
22 listopada 2016
Nazwa pliku:
Protokół z VII posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak Dyrektora Wydziału Eduakcji
Data wytworzenia:
12 grudnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
28 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z IV posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Sadlak
Data wytworzenia:
10 marca 2016
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
21 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z VIII posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Sadlak
Data wytworzenia:
13 marca 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
21 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z IX posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Sadlak
Data wytworzenia:
12 czerwca 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
21 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z X posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Sadlak
Data wytworzenia:
26 czerwca 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
21 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z XI posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Edukacji, Anna Sadlak
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
11 września 2018
Nazwa pliku:
Protokół z XII posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Edukacji, Anna Sadlak
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
11 września 2018
Nazwa pliku:
Protokół z XIII posiedzenia Słupskiej Rady Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Edukacji, Anna Sadlak
Data wytworzenia:
10 września 2018
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
11 września 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek