Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie sposobu prowadzenia magazynu oraz procedury sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew z terenów miejskich przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowis

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie sposobu prowadzenia magazynu oraz procedury sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew z terenów miejskich.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
18 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
15 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Fundacji Indygo i Spółdzieli Socjalnej Indygo Inspiracje przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola w PGM Sp. z o.o. w zakresie prawidłowości realizacji zamówień publicznych, przeprowadzona przez pracownika ZAWiK

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018
Nazwa pliku:
odpowiedż na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Wach - Prezes Zarządu PGM Sp. z o.o
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018

Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Słupsku przeprowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Bogumiła Charzyńska - inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; Magdalena Komorowska - podinspektor ds. gosp.odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli Nr 6/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Bogumiła Charzyńska - inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; Magdalena Komorowska - podinspektor ds. gosp.odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
19 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
11 stycznia 2018

Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Słupsku przeprowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki - inspektor ds. gosp. odpadami komunalnymi; Bogumiła Charzyńska - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
27 lutego 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli Nr 1/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki - inspektor ds. gosp. odpadami komunalnymi; Bogumiła Charzyńska - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
20 marca 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
11 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych prowadzonym przez Słupskie Koło Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta przez pracowników WZiSS Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Katrograficznego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
19 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 lipca 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
19 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 lipca 2018
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 stycznia 2018
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 lipca 2018

Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Mieszkaniowej

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Anna Tomicka - Główny Specjalista
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Anna Tomicka - Główny Specjalista
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
29 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Centrum Inicjatyw Obywatelskich przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Kontrola przeprowadzona w Centrum Inicjatyw Obywatelskich przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018

Kontrola przeprowadzona w RRFSNT NOT w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Kontrola przeprowadzona w RRFSNT NOT w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018

Kontrola Miasta Słupska przeprowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Aleksandra Suliga - Starszy Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli NR SLU245/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Aleksandra Suliga - Starszy Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik I
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Grabuszyńska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
31 marca 2010
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik II
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Grabuszyńska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
17 marca 2011
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik III
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępaca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
19 marca 2012
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik IV
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępaca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
21 marca 2013
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik V
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Grabuszyńska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 marca 2014
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik VI
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Maja Wawrowska - Kierownik Referatu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
31 marca 2015
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik VII
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Maja Wawrowska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 marca 2016
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik VIII
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Kierowniczka Referatu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 marca 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik IX
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik X
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Aleksandra Suliga - Starszy Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Upowaznienie PWIOŚ
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wiesława Woźnicka - Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Słupsku
Data wytworzenia:
30 października 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
31 października 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
31 października 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przez pracowników WZiSS Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupsk
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupsk
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
18 grudnia 2017

Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
14 grudnia 2017

Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania mogił wojennych przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania mogił wojennych.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
14 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w związku z trwałością projektu pn. "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lok. Prog. Rewi. MS na lata 2009-2015"

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2017
Informację opublikował:
Kamila Pytlik
Data publikacji:
18 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna nr 56/D/1/17/l
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2017
Informację opublikował:
Kamila Pytlik
Data publikacji:
4 grudnia 2017

Kontrola podatkowa przeprowadzona w Mieście Słupsk przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku dot. prawidłowości rozliczenia z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Szeligowska
Data publikacji:
3 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół kontroli podatkowej
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Szeligowska
Data publikacji:
4 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w latach 2014-2015 w Spółce z o.o. "Wodociągi Słupsk" przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017

Kontorla przeprowadzona w Niepublicznym Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym EDULANDIA w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
24 listopada 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
24 listopada 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
24 listopada 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
24 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek