Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Wystąpienie pokontrolne z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
17 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
18 maja 2016

Kontrola w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.

Kontrola w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
21 marca 2016
Informację opublikował:
Anna Środa
Data publikacji:
18 maja 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
21 marca 2016
Informację opublikował:
Anna Środa
Data publikacji:
18 maja 2016

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Joanna Seweryńska
Data wytworzenia:
16 maja 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
16 maja 2016
Nazwa pliku:
Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Joanna Seweryńska
Data wytworzenia:
16 maja 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
16 maja 2016

Informacja pokontrolna Nr 56/P/1/15/III

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 grudnia 2015
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 maja 2016
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna Nr 56/P/1/15/III
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 grudnia 2015
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 maja 2016

Informacja pokontrolna Nr 56/P/2/15/I

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 maja 2016
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna Nr 56/P/2/15/I
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 maja 2016

Informacja pokontrolna Nr 108/P/2/15/I

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
13 maja 2016
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna Nr 108/P/2/15/I
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
13 maja 2016

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku

Kontrola przeprowadzona w zakresie:
1. udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie uprawnień.
2. Wydawania zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób.
3. Sprawowania nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami i podmiotami wykonującymi krajowe przewozy drogowe.
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
18 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli WI.8164.7.2016 z dnia 15.04.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
18 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Sprawozdanie z kontroli WI.8164.7.2016 z dnia 15.04.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
18 kwietnia 2016

Informacja pokontrolna nr 11/P/1/2016/I

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 marca 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
14 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 marca 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
14 kwietnia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań Miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku.
(Protokół przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 18 marca 2016 r. i przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 30 marca 2016 r.)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
18 marca 2016
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
4 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół_kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
18 marca 2016
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
4 kwietnia 2016

Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. Zabezpieczenie programu pomocy dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób z miejsc niemieszkalnych.


Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 stycznia 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 stycznia 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 stycznia 2016

Kontrola działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I/O w Słupsku.

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "ŻYJ DZIŚ, MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
17 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I/O w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
17 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 stycznia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Protokół z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie funkcjonowania Zawodowych Rodzin Zastępczych
(przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 grudnia 2015 r, a następnie przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 30 grudnia 2015 r.)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Protokół z przeprowadzonej kontroli systemu windykacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku za okres roku 2014 i trzy kwartały roku 2015
(przyjęty przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku, a następnie przyjęty przez Radę Miejską podczas sesji w dniu 30 grudnia 2015 r.)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku z dnia 30.01.2015 r.

kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązywania stosunku pracy
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
30 stycznia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku z dnia 30.01.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
30 stycznia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30.01.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
30 stycznia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wykonanie wniosków pokontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy z dnia 18.02.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupskasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015

Kontrola Bajkowy Pałacyk w Słupsku

Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji oświatowej przyznanej i przekazanej z budżetu Miasta Słupska w okresie od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku. Przeprowadzona w dniach od 29.07.2015 r. do 26.08.2015 r. w Punkcie Przedszkolnym "Bajkowy Pałacyk" w Słupsku przy ul. Matejki 6.
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
30 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli "Bajkowy Pałacyk"
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna
Data wytworzenia:
26 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
30 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne "Bajkowy Pałacyk"
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
30 września 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
30 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez Dziennych Opiekunów - Pani Beata Gorzkowska oraz Pani Joanna Leszczyńska - Raszewska

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez Dziennych Opiekunów - Pani Beata Gorzkowska oraz Pani Joanna Leszczyńska - Raszewska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow, Andrzej Kaczmarowski
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
29 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow, Andrzej Kaczmarowski
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
29 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
30 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
30 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
17 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
17 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
9 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
9 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek