Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola w sprawie realizacji obowiązku przygotowania przez powiat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontrola w sprawie realizacji obowiązku przygotowania przez powiat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
11 maja 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
11 maja 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Realizacja zalecenia pokontronego (piersze zalecenie)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 października 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
19 października 2016
Nazwa pliku:
Realizacja zalecenia pokontronego (drugie zalecenie)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 listopada 2016
Nazwa pliku:
Porozumienie - I (realizacja II zalecenia)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Danuta Pieńkos
Data wytworzenia:
27 października 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 listopada 2016
Nazwa pliku:
Porozumienie - II (realizacja II zalecenia)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Danuta Pieńkos
Data wytworzenia:
27 października 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 listopada 2016

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym „Zuzia” z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym „Zuzia” z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym „Zuzia” z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016

Kontrola w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Kontrola w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Kontrola w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016

Kontrola - PTL TĘCZA

Kontrola kompleksowa wewnętrznych regulacji prawnych oraz gospodarki finansowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz sprawdzenie wykonanie planu za I półrocze 2015 r.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 maja 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016

Kontrola - Wydział Budownictwa UM

Kontrola problemowa w zakresie terminowości wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego.
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
18 maja 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
18 maja 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danielecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 czerwca 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
22 czerwca 2016

Kontrola - Schronisko dla Zwierząt Animals

Prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania: „Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska ustanowionego przez Radę Miejską w Słupsku na rok 2014 i 2015 poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt, edukację humanitarną oraz działania prewencyjne”.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016

Kontrola DPS Leśna Oaza

Kontrola problemowa w zakresie postępowania z depozytami wartościowymi i pieniężnymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
2 listopada 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
2 listopada 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016

Kontrola przeprowadzona w CAPS ul. Tuwima 21 A/7 przez pracowników UM Słupsk

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data wytworzenia:
  24 maja 2016
  Informację opublikował:
  Beata Pawlicka
  Data publikacji:
  10 lutego 2017
  Nazwa pliku:
  Protokół
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data wytworzenia:
  24 maja 2016
  Informację opublikował:
  Beata Pawlicka
  Data publikacji:
  30 maja 2016

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów - p. Monikę Salomońską i p. Beatę Gorzkowską - ul. Wiejska 8 oraz p. Agatę Kawecką i p. Joannę Leszczewską-Raszewską - ul. K

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów - p. Monikę Salomońską i p. Beatę Gorzkowską - ul. Wiejska 8 oraz p. Agatę Kawecką i p. Joannę Leszczewską-Raszewską - ul. Klonowa 6 w Słupsku.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  23 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Kontrola
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  23 maja 2016

  Wystąpienie pokontrolne z Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  5 maja 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  17 czerwca 2016
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  5 maja 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  18 maja 2016

  Wystąpienie pokontrolne z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku

  Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  13 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  17 czerwca 2016
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  13 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  18 maja 2016

  Kontrola w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.

  Kontrola w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.
  Podmiot publikujący:
  Urząd Miejski w Słupsku
  Informację wytworzył:
  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
  Data wytworzenia:
  21 marca 2016
  Informację opublikował:
  Anna Środa
  Data publikacji:
  18 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
  Data wytworzenia:
  21 marca 2016
  Informację opublikował:
  Anna Środa
  Data publikacji:
  18 maja 2016

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Joanna Seweryńska
  Data wytworzenia:
  16 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  16 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Joanna Seweryńska
  Data wytworzenia:
  16 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  16 maja 2016

  Informacja pokontrolna Nr 56/P/1/15/III

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  15 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna Nr 56/P/1/15/III
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  15 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016

  Informacja pokontrolna Nr 56/P/2/15/I

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  28 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna Nr 56/P/2/15/I
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  28 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016

  Informacja pokontrolna Nr 108/P/2/15/I

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  26 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  13 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna Nr 108/P/2/15/I
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  26 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  13 maja 2016

  Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku

  Kontrola przeprowadzona w zakresie:
  1. udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie uprawnień.
  2. Wydawania zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób.
  3. Sprawowania nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami i podmiotami wykonującymi krajowe przewozy drogowe.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
  Informację wytworzył:
  Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
  Data wytworzenia:
  15 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Gołębiowska
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Protokół z kontroli WI.8164.7.2016 z dnia 15.04.2016 r.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
  Informację wytworzył:
  Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
  Data wytworzenia:
  15 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Gołębiowska
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Sprawozdanie z kontroli WI.8164.7.2016 z dnia 15.04.2016 r.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
  Informację wytworzył:
  Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
  Data wytworzenia:
  15 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Gołębiowska
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2016

  Informacja pokontrolna nr 11/P/1/2016/I

  Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 marca 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  14 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 marca 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  14 kwietnia 2016

  Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

  Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań Miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku.
  (Protokół przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 18 marca 2016 r. i przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 30 marca 2016 r.)
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  18 marca 2016
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  4 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Protokół_kontroli
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  18 marca 2016
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  4 kwietnia 2016

  Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.

  Kontrola realizacji zadania publicznego pn. Zabezpieczenie programu pomocy dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób z miejsc niemieszkalnych.


  Podmiot publikujący:
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Informację wytworzył:
  Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data wytworzenia:
  15 stycznia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Bereza
  Data publikacji:
  22 stycznia 2016
  Nazwa pliku:
  Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.
  Podmiot publikujący:
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Informację wytworzył:
  Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data wytworzenia:
  15 stycznia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Bereza
  Data publikacji:
  22 stycznia 2016

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek