Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w żłobku Centrum dziecka "Tulinek" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
29 września 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 listopada 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
29 września 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 listopada 2020

Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Słupsku przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku

Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Słupsku przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku- Paweł Dyjas
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
12 listopada 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku- Paweł Dyjas
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
12 listopada 2020

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Kontrola
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Malińska - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Anna Malińska
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
protokół z kontroli z dnia 12 sierpnia 2020 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Malińska - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Anna Malińska
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
zdjęcia do protokołu z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Malińska - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Anna Malińska
Data publikacji:
17 września 2020

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku w zakresie działań na rzecz zmniejszenia dostępności alkoholu oraz działań w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli
Data wytworzenia:
27 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 września 2020
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli
Data wytworzenia:
27 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 września 2020
Nazwa pliku:
Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 września 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 września 2020
Nazwa pliku:
Pismo dot. wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
Pismo dot. wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli
Data wytworzenia:
29 września 2020
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
15 października 2020

Kontrola Przeprowadzona w Zespole Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
23 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
2 września 2020
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
23 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
2 września 2020
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
31 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
2 września 2020

Kontrola przeprowadzona w siedzibie Akademii Młodego Lekkoatlety ul. Madalińskiego 4 w Słupsku przez pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza
Data wytworzenia:
13 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
17 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza
Data wytworzenia:
13 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
17 sierpnia 2020

Kontrola przeprowadzona w 'Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Natalia Tatysiuk podinspektor ds. ochrony wód i gleby, Agnieszka Szymańska kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
6 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
17 listopada 2020
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Natalia Tatysiuk podinspektor ds. ochrony wód i gleby, Agnieszka Szymańska kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
6 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
17 listopada 2020

Kontrola przeprowadzona w Medycznej Szkole Policealnej w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak Dyrektorka Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
14 lipca 2020
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak Dyrektorka Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
14 lipca 2020
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
21 lipca 2020

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznym Zespole "Edulandia" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak -Dyrektorka Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
7 lipca 2020
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
9 lipca 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Anna Sadlak -Dyrektorka Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
7 lipca 2020
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
9 lipca 2020

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
19 czerwca 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
7 lipca 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
19 czerwca 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
7 lipca 2020

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
22 czerwca 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
22 czerwca 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
1 lipca 2020

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
16 czerwca 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
29 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
16 czerwca 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
29 czerwca 2020
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
IGD Sp. z o.o.
Data wytworzenia:
8 lipca 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
16 lipca 2020

Kontrola przeprowadzona w Fundacji PION przez Wydział Współpracy i Promocji oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska Dyrektor Wyzdiału Współpracy i Promocji
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska Dyrektor Wyzdiału Współpracy i Promocji
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 kwietnia 2020

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rozwoju „Inspiracje” w zakresie zadania "Jasna strona mocy"

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Funduszami
Data wytworzenia:
10 marca 2020
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
25 marca 2020
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Funduszami
Data wytworzenia:
10 marca 2020
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
25 marca 2020

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznym Przedszkolu "Ziarno" w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
13 marca 2020

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Wydziale Geodezji i Katastru przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Izabela Bonk
Data wytworzenia:
5 marca 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystian Kaczmarek- Pomorski WINGiK
Data wytworzenia:
18 marca 2019
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich-Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
12 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Załacznik 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Załacznik 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
14 lutego 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
14 lutego 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
5 marca 2020

Kontrola Archiwum Państwowego w Koszalinie z postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krzysztof Skrzypiec Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
13 lutego 2020
Nazwa pliku:
Protokół Kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krzysztof Skrzypiec Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
13 lutego 2020
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krzysztof Skrzypiec Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
13 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek