Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
22 maja 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
22 maja 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Barbara Aziukiewicz - Prezes Zarządu Oddziału, st. insp. Renata Cieślik Komendant Główny Straży Ochrony Zwierzątny
Data wytworzenia:
24 lipca 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
dodatkowe wyjaśnienie do zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
14 sierpnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
6 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
6 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
odpowiedz na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
6 sierpnia 2019

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Pomorskiego w zakresie realizacji zadań mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
23 lipca 2019
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
6 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego w zakresie realizacji zadań mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
23 lipca 2019
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
5 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Seketarz Miasta Słupska - Pan Łukasz Kobus
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
5 sierpnia 2019

Wystąpienie pokonrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miasta

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
16 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokonrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miasta
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
16 lipca 2019

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
9 lipca 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
9 lipca 2019

Kontrola przeprowadzona w Słupskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg" przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
5 lipca 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 lipca 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
5 lipca 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 lipca 2019

Kontrola przeprowadzona w Klubie dziecięcym "Zuzia" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 czerwca 2019

Kontrola Placówek Wsparcia Dziennego MOPR w Słupsku przeprowadzona przez pracowników WZiSS Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Klaudiusz Dyjas Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Data wytworzenia:
19 lipca 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
22 lipca 2019

Kontrola przeprowadzona w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
7 czerwca 2019
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
7 czerwca 2019
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
7 czerwca 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
7 czerwca 2019

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
27 maja 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
27 maja 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 czerwca 2019

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 maja 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
31 maja 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 maja 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
31 maja 2019

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
13 maja 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
31 maja 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
13 maja 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
31 maja 2019

Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Edulandia", "Edulandia II" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 maja 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 maja 2019

Kontrola przeprowadzona w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
23 listopada 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
23 listopada 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 kwietnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym Oddziale Terenowym w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym Oddziale Terenowym w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 kwietnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
9 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli BRS zadania Tak jest bezpieczniej - Z nami bezpieczniej"
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
9 kwietnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
9 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
protkół z kontroli umowy nr 9_BiZK_2017
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
9 kwietnia 2019

Decyzja

Dokument z kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Data wytworzenia:
2 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Romuald Kondratowicz
Data publikacji:
2 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Decyzja
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Romuald Kondratowicz
Data wytworzenia:
2 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Romuald Kondratowicz
Data publikacji:
2 kwietnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Warynskiego w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 marca 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
29 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrone
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 marca 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
29 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
29 kwietnia 2019

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w zakresie realizacji przez Urząd Miejski i jego jednostki budżetowe zarządzenia 730/Ks/2016 PMS z dnia 22 września 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
31 stycznia 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
31 stycznia 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
15 listopada 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
16 listopada 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
27 listopada 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 5
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
12 grudnia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 6
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
17 grudnia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 7
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 8
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
31 grudnia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 9
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
3 stycznia 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 10
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
10 stycznia 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 11
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
15 stycznia 2019
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 marca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek