Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Pozwolenia budowlane

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych - instalacja gazowa

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie zamiaru budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych/budowy nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Zarejestrowanie dziennika budowy/rozbiórki

Wydział BudownictwaPozwolenia budowlane
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek