Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Prawo jazdy

Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 124 ustawy o kierujących pojazdami

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu zniszczenia dokumentu

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu ważności badań lekarskich lub psychologicznych

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu upływu terminu ważności (do roku od dnia uprawomocnienia się decyzji o zatrzymaniu)

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu upływu terminu ważności (po roku od dnia uprawomocnienia się decyzji o zatrzymaniu)

Procedura:
Wnioski:

Potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy (kod 95)

Procedura:
Wnioski:

Przywrócenie uprawnień po cofnięciu i zwrot zatrzymanych praw jazdy (w przypadku zakazów orzeczonych przez sądy)

Procedura:
Wnioski:

Zwrot zatrzymanych uprawnień (w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych)

Procedura:
Wnioski:

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych)

Procedura:
Wnioski:

Wydanie wtórnika (utraconego) zagranicznego prawa jazdy

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Procedura:
Wnioski:

Przedłużenie ważności uprawnień instruktora (legitymacji instruktora)

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek