Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Rejestracja pojazdu

Wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie numerów identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Procedura:
Wnioski:

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian zamieszczonych w nim danych

Procedura:
Wnioski:

Wtórnik / wymiana dowodu rejestracyjnego (utrata, zniszczenie, brak miejsca na wpisy)

Procedura:
Wnioski:

Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem dotychczasowego numeru) / dodatkowa tablica rejestracyjna

Procedura:
Wnioski:

Wtórnik nalepki kontrolnej, pozwolenia czasowego, znaku legalizacyjnego

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym / karcie pojazdu / wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego

Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek