Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Transport drogowy

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowyZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Wydanie wtórnika licencji / wypisu na wykonywanie transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Wznowienie wykonywania transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek