Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Zaświadczenia

Zaświadczenie o braku założonej księgi wieczystej

Procedura:
Wnioski:

Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Procedura:
Wnioski:

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Procedura:
Wnioski:

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Procedura:
Wnioski:

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Słupska przed przekazaniem do CEIDG

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych

Procedura:
Wnioski:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców / rejestru zamieszkania cudzoziemców

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek