Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Polityki Przestrzennej

Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Procedura:
Wnioski:

Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Procedura:
Wnioski:

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Procedura:
Wnioski:

Przeniesienie na rzecz innej osoby decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Procedura:
Wnioski:

Wypis i wyrys z planu miejscowego lub ze studium uwarunkowań.

Procedura:
Wnioski:

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie lub w studium uwarunkowań.

Procedura:
Wnioski:

Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Procedura:
Wnioski:

Odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Procedura:
Wnioski:

Zażalenia w trybie postępowania.

Procedura:
Wnioski:

Wydawanie opinii pod względem estetycznym zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie lokalizacji ogródków gastronomicznych, tymczasowych punktów handlowych , nośników reklamowych, wystaw plenerowych, itp...

Procedura:
Wnioski:

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, obiekcie lub budowli na terenie lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Procedura:
Wnioski:

Rozliczenie z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, obiekcie lub budowli na terenie lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Procedura:
Wnioski:

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Procedura:
Wnioski:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/Prognozy oddziaływania na środowisko

Procedura:
Wnioski:

Sporządzenie/Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Procedura:
Wnioski:

Składanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/Prognozy oddziaływania na środowisko w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu/Studium

Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek