Rejestry, ewidencje, archiwa - zasady udostępniania danych - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i wykaz opiekunów dziennych

1. Nr wpisu 1/2011 z dnia 26.09.2011 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Miasto Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Żłobki przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie:

Żłobek nr 2

ul. 3 Maja 78

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 75

Żłobek nr 3

ul. Łukasiewicza 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 85

Żłobek nr 6

ul. Gen. Andersa 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 75

NIP 839-19-94-700

REGON 005330570

Liczba miejsc ogólna: 235

We wpisie nr 1/2011 z dnia 26.09.2011 r. dokonano w dniu 17.02.2012 r. następujących zmian:
NIP: 8393168952
REGON:
221580377
Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, w skład którego wchodzą:

Żłobek nr 1

ul. Gen. Andersa 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 75

Żłobek nr 2

ul. 3 Maja 78

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 75

Żłobek nr 3

ul. Łukasiewicza 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 95

Liczba miejsc ogólna: 245

Zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych z dnia 30.08.2016 r. - zmiana liczby miejsc w Żłobku Nr 3 w Słupsku z 85 na 95
na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych i wykazie dziennych opiekunów złożonej przez podmiot 29.08.2016 r.


2. Nr wpisu 2/2012 z dnia 26.03.2012 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego: Adriana Dallmer

Miejsce prowadzenia żłobka:

Żłobek "Słoneczko" ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76-200 Słupsk

NIP 8392927887

REGON 221577790

Liczba miejsc: 14

Decyzją Nr 3/ZiSS/2017 z dniem 10.10.2017 r. podmiot został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska na podstawie art. 32 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.).

3. Nr wpisu 3/2012 z dnia 06.08.2012 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego: Kamilla Koch

Miejsce prowadzenia żłobka:

Prywatny żłobek "Jagódki", ul. Wojska Polskiego 46A

Decyzją Nr 1/RŻiKD/2014 z dniem 23.05.2014 r. podmiot został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska na podstawie art. 34, art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).


4. Nr wpisu 4/2013 z dnia 21.08.2013 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego: Dorota Żyglicka

Miejsce prowadzenia żłobka:

Żłobek "Bajkowy Pałacyk" ul. Jana Matejki 6, 76-200 Słupsk

NIP 8392472300

REGON 221767182

Liczba miejsc: 15

Decyzją Nr 1/RŻiKD/2015 z dniem 24.06.2015 r. podmiot został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska na podstawie art. 34, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

5. Nr wpisu 5/2013 z dnia 16.10.2013 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Spółdzielnia socjalna "Lider"

Borzęcino 30/1

76-248 Borzęcino

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

Klub dziecięcy

ul. Młyńska 4, 76-200 Słupsk

NIP 8393173491

REGON 221961205

Liczba miejsc: 21
Zmiana we wpisie dokonana 11.09.2015 r. - zmiana miejsca funkcjonowania klubu oraz liczby miejsc w klubie dziecięcym na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych złożonej przez podmiot 31.07.2015 r.

6. Nr wpisu 6/2014 z dnia 12.02.2014 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Firma Handlowo - Usługowa "Zuzia"
Marzena Kąkol - Wełpa

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

Klub dziecięcy ul. Batalionów Chłopskich 15, 76-200 Słupsk

NIP 5891851729

REGON 221039784

Liczba miejsc: 11WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW


1. Organizator: IGD Consulting Sp.z o.o. ul. Rycerska 24/9, 60 - 347 Poznań
Dzienny Opiekun: Joanna Leszczewska - Raszewska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Garncarska 6, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 02.09.2015r.

2. Organizator: IGD Consulting Sp.z o.o. ul. Rycerska 24/9, 60 - 347 Poznań
Dzienny Opiekun: Beata Gorzkowska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Garncarska 6, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 02.09.2015r.

3. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny Opiekun: Anna Domaszk
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 31.12.2015r.

4. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny Opiekun: Ewelina Stefanek
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 31.12.2015r.

5. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny Opiekun: Ewa Sas – Kowalik
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 31.12.2015r.

6. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny Opiekun: Anna Osińska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 05.01.2016r.

7. Organizator: IGD Consulting Sp.z o.o. ul. Rycerska 24/9, 60 - 347 Poznań
Dzienny Opiekun: Agata Kawecka
Miejsce sprawowania opieki: ul. Garncarska 6, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 15.01.2016r.

8. Organizator: IGD Consulting Sp.z o.o. ul. Rycerska 24/9, 60 - 347 Poznań
Dzienny Opiekun: Monika Salomońska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Garncarska 6, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 15.01.2016r.

9. Organizator: Dorota Żyglicka, ul. Jana Matejki 6, 76 - 200 Słupsk
Dzienny opiekun: Dorota Żyglicka
Miejsce sprawowania opieki: ul. Jana Matejki 6, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 17.11.2016 r.

10. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny opiekun: Agata Kuczkowska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 24.02.2017 r.

11. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny opiekun: Magdalena Szulc
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 24.02.2017 r.

12. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny opiekun: Marzena Adamska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 24.02.2017 r.

13. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, Borzęcino 30/1, 76-248 Dębnica Kaszubska
Dzienny opiekun: Zofia Kąkol
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 24.02.2017 r.

14. Organizator: IGD Consulting Sp.z o.o. ul. Rycerska 24/9, 60 - 347 Poznań
Dzienny Opiekun: Iwona Sech
Miejsce sprawowania opieki: ul. Garncarska 6, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 28.06.2017 r.

15. Organizator: IGD Consulting Sp.z o.o. ul. Rycerska 24/9, 60 - 347 Poznań
Dzienny Opiekun: Iwona Szymańska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Garncarska 6, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 28.06.2017 r.

16. Organizator: PEGAZ.LA Sp. z o.o. ul. Koperkowa 2/AB, 81-589 GdyniaDzienny Opiekun: Katarzyna Kozula
Miejsce sprawowania opieki: ul. Jana Pawła II 1A, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 29.08.2017 r.

17. Organizator: PEGAZ.LA Sp. z o.o. ul. Koperkowa 2/AB, 81-589 Gdynia

Dzienny Opiekun: Justyna Kuryło
Miejsce sprawowania opieki: ul. Jana Pawła II 1A, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 29.08.2017 r.


18. Organizator: PEGAZ.LA Sp. z o.o. ul. Koperkowa 2/AB, 81-589 Gdynia
Dzienny Opiekun: Ewa Leśniewska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Jana Pawła II 1A, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 29.08.2017 r.


19. Organizator: PEGAZ.LA Sp. z o.o. ul. Koperkowa 2/AB, 81-589 Gdynia

Dzienny Opiekun: Marta Umińska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Jana Pawła II 1A, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 29.08.2017 r.


20. Organizator: PEGAZ.LA Sp. z o.o. ul. Koperkowa 2/AB, 81-589 Gdynia
Dzienny Opiekun: Marta Gawin
Miejsce sprawowania opieki: ul. Jana Pawła II 1A, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 01.09.2017 r.

21. Organizator: PEGAZ.LA Sp. z o.o. ul. Koperkowa 2/AB, 81-589 Gdynia
Dzienny Opiekun: Monika Ziarno
Miejsce sprawowania opieki: ul. Jana Pawła II 1A, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 29.09.2017 r.

22. Test


Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek