Paweł Dyjas - Komendant - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Paweł Dyjas
Straż Miejska › Komendant

Kontakt

adres
ul. Jaracza 5, 76-200 Słupsk
pokoje
26
telefon
(59) 848 84 29
fax
(59) 843 32 17
gsm
693 392 655

Zadania

Do obowiązków komendanta należy kierowanie całokształtem spraw związanych z działalnością Straży Miejskiej w Słupsku a w szczególności:

 1. opracowywanie planów i harmonogramów działania Straży

 2. jednoosobowe zarządzanie Strażą i reprezentowanie jej na zewnątrz na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw

 3. współpraca z państwowymi jednostkami działającymi na rzecz zwalczania przestępstw i wykroczeń

 4. organizowanie współpracy z właściwymi służbami lub instytucjami w zakresie:

  1. przeprowadzenie wspólnych kontroli i działań prewencyjnych

  2. organizacja wspólnych szkoleń strażników

 5. opiniowanie kandydatów na zastępcę komendanta oraz zatrudnianych strażników

 6. opracowanie zakresów czynności dla zastępcy komendanta i strażników

 7. opracowywanie harmonogramu pracy strażników

 8. sporządzanie ocen okresowych podległych pracowników

 9. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Pionem Prewencji oraz Pionem ds Ochrony Środowiska poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy

 10. prowadzenie spraw związanych z przydziałem środków przymusu bezpośredniego, ich przechowywaniem i ewidencjonowaniem

 11. szkolenie strażników w zakresie właściwego obchodzenia się ze środkami przymusu bezpośredniego, warunkami ich przechowywania, zabezpieczenia i konserwacji

 12. kontrolowanie wykonania zleconych zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania

 13. wnioskowania w sprawach przeszeregowania, wyróżniania, nagradzania i karania strażników

 14. wyznaczanie osób występujących w charakterze oskarżyciela przed Sądem Rejonowym

 15. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta Słupska

 16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie kontroli przestrzegania ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Słupsku

 17. prowadzenie i organizowanie szkoleń zawodowych.


Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Iwona Jakiel
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
26 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek