Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

512-03

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Grodzkiej 1A, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

511-03

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Zamiejskiej 5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

510-03

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Kr. Jadwigi 5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

509-03

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Rady Miejskiej
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

508-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej Słupsk - nieruchomości niezabudowanej, w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki nr 11/1 obr. 12 położonej w Słupsku przy ul. Wita Stwosza 8.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

507-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Francesco Nullo – obr.6, cz.dz.724/7 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

506-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Piłsudskiego 68, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

505-03

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Rady Miejskiej.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

504-03

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2003 rok.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

503-03

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2003r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

502-03

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

501-03

w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na „ Remont nawierzchni alejek parkowych na skwerze przy ul. Sienkiewicza w Słupsku zgodnie z projektem wykonawczym i kosztorysem nakładczym ."
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

500-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej należącej do Gminy Miejskiej Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Borchardta 2 oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

499-03

w sprawie: przekazania prowadzenia w imieniu Gminy Miejskiej Słupsk realizacji projektu p.n. „Pomorskie – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Słupska”, współfinansowanego w ramach Funduszu PHARE SSG 2002.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

498-03

w sprawie :przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Słupsku przy ulicy Nad Śluzami, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz ogłoszenia wykazu w części dotyczącej formy zbycia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

497-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Mostnika 6, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

496-03

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zakup nieruchomości przeznaczonej na budowę Obwodnicy Południowej.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

495-03

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Drewnianej 11, oznaczonej nr działki 563/1 oraz ogłoszenie wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

494-03

w sprawie : nie wykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/44 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

493-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Długiej 23, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek