Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

755-19

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obręb 6, realizowana w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” - w zakresie wyburzenia budynków mieszkalnych przy ul. Nullo 3 i 4 w Słupsku oraz wykonania przyłączy wod.-kan. do budynków przy F. Nullo 5 i 5a.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
755-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 sierpnia 2019

754-19

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 31 „Bajkowa Kraina” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
21 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
754-19
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
21 sierpnia 2019

753-19

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 688/E/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
21 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
753-19
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
21 sierpnia 2019

752-19

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
752-19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Zal. 1-4
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 sierpnia 2019

751-19

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Szkoła Zawodowa - szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – sieci teleinformatyczne dla ZSP nr 1”.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
751-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 sierpnia 2019

750-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 148.053,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
19 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
750-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
19 sierpnia 2019

749-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Długosza 13c - Jana Długosza 13d – Podgórnej 12.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
749-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 sierpnia 2019

748-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Długosza 13c - Jana Długosza 13d – Podgórnej 12.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
748-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 sierpnia 2019

747-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Długosza 13c - Jana Długosza 13d – Podgórnej 12.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
747-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
20 sierpnia 2019

746-19

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego
w Słupsku”.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
19 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
746-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
19 sierpnia 2019

745-19

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 511/1 w obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 44/45 stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
21 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
745-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
21 sierpnia 2019

744-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 144.957,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
744-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
14 sierpnia 2019

743-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 15.960,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
743-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
14 sierpnia 2019

742-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 25.740,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
14 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
742-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
14 sierpnia 2019

741-19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Mickiewicza 47 (działki nr 841/2 i 841/8), ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce położonej w Słupsku przy ulicy Mickiewicza oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
19 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
741-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
19 sierpnia 2019

740-19

w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
16 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
740-19
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
16 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
załącznik 740-19
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
16 sierpnia 2019

739-19

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
21 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
739-19
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
21 sierpnia 2019

738-19

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
13 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
738-19
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
13 sierpnia 2019

737-19

w sprawie powołania Zespołu doradczego Prezydenta Miasta Słupska ds. usług społecznych, realizowanych przez Trzy Fale Sp. z o.o.

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
737-19
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

736-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 57.775,52 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
12 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
736-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
12 sierpnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek