Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1116-19

w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania kontroli nieruchomości Miasta Słupska w zakresie bezumownego korzystania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1116-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1115-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 184.300,00 zł z księgi wieczystej
nr SL1S/00...* na wniosek ...*
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1115-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1114-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 261.084,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1114-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1113-19

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1113-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1112-19

w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
12 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1112-19
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
12 grudnia 2019

1111-19

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości w 2020 roku” oraz „Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
12 grudnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
12 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1111-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
12 grudnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
12 grudnia 2019

1109-19

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku w dniu 24 grudnia 2019 r. oraz w dniu 31 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
12 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1109-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
12 grudnia 2019

1108-19

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Drewnianej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
12 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1108-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
12 grudnia 2019

1107-19

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1107-19
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
11 grudnia 2019

1106-19

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
10 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1106-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
10 grudnia 2019

1105-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Józefa Bema 8 – Piekiełko 23.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1105-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 grudnia 2019

1104-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 24 – Stanisława Wyspiańskiego 7.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1104-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 grudnia 2019

1103-19

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ul. Jaracza w Słupsku, do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku w administrowanie i zarządzanie

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1103-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
11 grudnia 2019

1102-19

w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku".
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
10 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1102-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
10 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
10 grudnia 2019

1101-19

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn:„Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Słupskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
10 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1101-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 grudnia 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
10 grudnia 2019

1100-19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 11 obrębie ewidencyjnym miasta słupska przy ul.Koszalińskiej oznaczonej numerem działki 22/26 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1100-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1099-19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 11 obrębie ewidencyjnym miasta słupska przy ul.Koszalińskiej oznaczonej numerem działki 22/25 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1099-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1098-19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 11 obrębie ewidencyjnym miasta słupska przy ul.Koszalińskiej oznaczonej numerem działki 22/22 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1098-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1097-19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 11 obrębie ewidencyjnym miasta Słupska przy ul. Koszalińskiej oznaczonej numerem działki 22/21 oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1097-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019

1096-19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 11 obrębie ewidencyjnym miasta Słupska przy ul. Koszalińskiej oznaczonej numerem działki 22/20 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019
Nazwa pliku:
1096-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek