Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

750-21

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i serwerowego dla Wydziału Geodezji i Katastru”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
750-21
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
17 września 2021

749-21

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 730/Ks/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 września 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Słupsk i Jego jednostki budżetowe.
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
749-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia Nr 749/Ks/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
17 września 2021

748-21

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Słupska oraz prawidłowego funkcjonowania miasta w okresie zimowym
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
21 września 2021
Nazwa pliku:
748-21
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
21 września 2021

747-21

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Drewnianej.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
747-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
17 września 2021

746-21

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2021 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
746-21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
17 września 2021

745-21

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy pl. Władysława Broniewskiego 2 oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
16 września 2021
Nazwa pliku:
745-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
16 września 2021

744-21

w sprawie określenia wysokości stypendium Prezydenta Miasta Słupska za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2020/2021.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 września 2021
Nazwa pliku:
744
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 września 2021

743-21

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1036/ZN/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliana Tuwima 21a

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
13 września 2021
Nazwa pliku:
743-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
13 września 2021

742-21

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 582/5 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
20 września 2021
Nazwa pliku:
742-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
20 września 2021

741-21

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej oraz przy ulicy Juliana Fałata, oznaczonych numerami działek 96/1, 96/2, 95/6 i 208/2 w 11 obrębie geodezyjnym, stanowiących własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
13 września 2021
Nazwa pliku:
741-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
13 września 2021

740-21

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu o powierzchni 0,0298 ha, stanowiącego część działki nr 68/39 w obrębie 17 m. Słupska, położonego przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku, będącego własnością Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Woszczyk
Data publikacji:
13 września 2021
Nazwa pliku:
740-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Woszczyk
Data publikacji:
13 września 2021

739-21

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 września 2021
Nazwa pliku:
739-21
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 do ogłoszenia konkursowego
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 września 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
10 września 2021

738-21

w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w IV kwartale 2021 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 września 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
9 września 2021
Nazwa pliku:
738-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 września 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
9 września 2021

737-21

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Karola Borchardta.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
8 września 2021
Nazwa pliku:
737-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
8 września 2021

736-21

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku w przypadku jego nieobecności.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 września 2021
Nazwa pliku:
736-21
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 września 2021

735-21

w sprawie powołania składu Komisji do spraw ulg i umorzeń wierzytelności Miasta Słupska działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz określenia regulaminu jej działania

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
8 września 2021
Nazwa pliku:
735-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
8 września 2021
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia Nr 735/ZiSS/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
8 września 2021

734-21

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 132.202,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
7 września 2021
Nazwa pliku:
734-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
7 września 2021

733-21

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 41.303,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
7 września 2021
Nazwa pliku:
733-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
7 września 2021

732-21

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej o pow. 40 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1085 w obr. 13 o pow. 1 576 m² oraz części nieruchomości niezabudowanej o pow. 40,5 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1084 w obr. 13 o pow. 1 735 m² stanowiących własność Miasta Słupska położonych w Słupsku przy ul. Wita Stwosza oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
7 września 2021
Nazwa pliku:
732-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
7 września 2021

731-21

w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się z obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
731-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
6 września 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek