Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

585-19

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

pn: Budowa schroniska dla zwierząt - wyposażenie.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
585-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
18 czerwca 2019

583-19

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, pn: „Sukcesywna
dostawa artykułów higienicznych i narzędzi pracy dla Urzędu Miejskiego w Słupsku”.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
583-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
18 czerwca 2019

582-19

w sprawie ustalenia instrukcji przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
582-19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
18 czerwca 2019

581-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy pl. Władysława Broniewskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
17 czerwca 2019
Nazwa pliku:
581-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
17 czerwca 2019

580-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Słonecznej 12-13-14-15, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
17 czerwca 2019
Nazwa pliku:
580-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
17 czerwca 2019

579-19

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, pn: „Świadczenie
usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków od towarów i usług”.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 czerwca 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
17 czerwca 2019
Nazwa pliku:
579-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 czerwca 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
17 czerwca 2019

578-19

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Krystian Kus
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
578-19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Krystian Kus
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Zał
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Krystian Kus
Data publikacji:
18 czerwca 2019

577-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 139.445,00 zł oraz hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 49.807,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00..*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marta Makuch
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
14 czerwca 2019
Nazwa pliku:
577-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marta Makuch
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
17 czerwca 2019

575-19


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje pracowników pomocy społecznej w ramach projektu „Opracowanie

modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”.


Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
575-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
13 czerwca 2019

573-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Joachima Lelewela 31, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
573-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019

569-19

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Organizacja i przeprowadzenie biegu z przeszkodami
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
13 czerwca 2019

566-19

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 469/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
566-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
13 czerwca 2019

565-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 6, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
565-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019

564-19

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu o powierzchni 0,0500 ha, stanowiącego część działki nr 68/39 w obrębie 17 m. Słupska, położonego przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku, będącego własnością Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
564-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
13 czerwca 2019

563-19

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Miasta Słupska - obr.18, oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów jako działki: nr 969/46, nr 969/43, nr 969/39, nr 969/55 o łącznej pow. 4026 m2 położone w Słupsku przy ulicy Cyprysowej.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
563-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
13 czerwca 2019

562-19

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku – w obrębie 9, część działki nr: 468/6 o pow. 219 m² przy ulicy Jana Sobieskiego oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
562-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
13 czerwca 2019

561-19

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska, oznaczone jako części działek: nr 145/6

w obr. 9 przy ul. 3 Maja, nr 32 obr.13 przy ul. Juliana Tuwima, nr 294/21 obr.6 przy ul. Stanisława Małachowskiego – Wolności, nr 862/13 obr. 6 przy ul. Marii Konopnickiej o łącznej pow. 46 m2 i ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
561-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
13 czerwca 2019

558-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Leśnej 9, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
558-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019

557-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
557-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019

556-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
556-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
13 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek