Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

32-20

W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Świadczenie usług usunięcia, przechowywania oraz demontażu pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
20 stycznia 2020
Nazwa pliku:
32-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
20 stycznia 2020

31-20

w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
17 stycznia 2020
Nazwa pliku:
31-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
17 stycznia 2020

29-20

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia, wymagań kwalifikacyjnych oraz szczegółowych warunków wynagradzania dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
16 stycznia 2020
Nazwa pliku:
29-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
16 stycznia 2020

28-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Miasta Słupska - obr.12, oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów jako działki: nr 10/1 i nr 11/1 o łącznej pow. 1375 m2 położone w Słupsku przy ulicy Wita Stwosza oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
17 stycznia 2020
Nazwa pliku:
28-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
17 stycznia 2020

26-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Miasta Słupska - obr.13, oznaczona zgodnie z ewidencją gruntów jako część działki nr 280/4 o pow. 260 m2 położoną w Słupsku przy ulicy Garncarskiej oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
16 stycznia 2020
Nazwa pliku:
26-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
16 stycznia 2020

25-20

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanych garażem, położonych przy ul. Ogrodowej w Słupsku, do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku w administrowanie i zarządzanie

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
16 stycznia 2020
Nazwa pliku:
25-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
16 stycznia 2020

24-20

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ludwika Solskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
16 stycznia 2020
Nazwa pliku:
24-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
16 stycznia 2020

23-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 334/AT/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parkingów wewnętrznych zlokalizowanych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 i 3
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
15 stycznia 2020
Nazwa pliku:
23/AT/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2020
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
15 stycznia 2020

22-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 619/6 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. I.J. Paderewskiego stanowiących własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
15 stycznia 2020
Nazwa pliku:
22-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
15 stycznia 2020

21-20

w sprawie powołania komisji doraźnej do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Szymacha
Data publikacji:
14 stycznia 2020
Nazwa pliku:
21-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Szymacha
Data publikacji:
14 stycznia 2020

20-20

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 stycznia 2020

19-20

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 stycznia 2020
Nazwa pliku:
19-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 stycznia 2020

18-20

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2020 r. zadania publicznego wspierającego i rozwijającego mieszkańców Słupska polegającego na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 stycznia 2020
Nazwa pliku:
18-20
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 stycznia 2020

17-2020

w sprawie powołania komisji do:

  1. przeprowadzania przetargów na zbycie i wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska i Skarbu Państwa.

  2. przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska i Skarbu Państwa.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
17-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
13 stycznia 2020

16-2020

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 96.110,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
16-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
10 stycznia 2020

15-2020

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej w kwocie 99.568,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
15-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
10 stycznia 2020

14-2020

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 172.179,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
14-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
10 stycznia 2020

13-2020

w sprawie ustalenia w 2020 roku średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodkach wsparcia

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
13-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
10 stycznia 2020

12-2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Klaudiuszowi Dyjasowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, do reprezentowania Miasta Słupska przy wyłanianiu partnerów i aplikowaniu o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 17 grudnia 2019 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 stycznia 2020
Nazwa pliku:
12-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 stycznia 2020

11-2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Klaudiuszowi Dyjasowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do wszelkich czynności związanych z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
11-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
10 stycznia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek