Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

504-22

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 52.553,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
504-22
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
28 czerwca 2022

503-22

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych na kwotę 31.000.000,00 zł
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
503-22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2022

502-22

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2030”

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
502-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik do zarządzenia - Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 1 ogłoszenia - Druk oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 1 ogłoszenia - Druk oferty EDYTOWALNY
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 2 ogłoszenia - Druk zgłoszenia ofertowego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 2 ogłoszenia - Druk zgłoszenia ofertowego EDYTOWALNY
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 3 ogłoszenia - Wzór umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 2 umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 3 umowy - Sprawozdanie kwartalne
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 4 umowy - Sprawozdanie roczne
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 5 umowy - Zestawienie faktur
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 6 umowy - Informacja o rozliczonej dotacji celowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 7 umowy - Druk wykazu osób dorealizacji PPZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 4 ogłoszenia - Oświadczenie Oferenta
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Zał. 4 ogłoszenia - Oświadczenie Oferenta EDYTOWALNE
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
27 czerwca 2022

500-22

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia systemu EZD”.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2022
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
24 czerwca 2022
Nazwa pliku:
500-22
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2022
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
24 czerwca 2022

499-22

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/ZN/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn.: „METAMORFOZY ROKU 2020/2021 - NAJŁADNIEJSZA SŁUPSKA ELEWACJA - III EDYCJA”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
24 czerwca 2022
Nazwa pliku:
499-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
24 czerwca 2022

498-22

W sprawie powołania Zespołu do opiniowania wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych w 2022 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
zarzadzenie 498-22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
23 czerwca 2022

497- 22

w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu granatowego "Cyfrowa Gmina"

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Chabros
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
497-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Chabros
Data publikacji:
22 czerwca 2022

496-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Konarskiego 8, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
496-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
22 czerwca 2022

495-22

w sprawie przeznaczenia do oddania w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kilińskiego 38.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
495-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
22 czerwca 2022

494-22

w sprawie powołania członków komisji do:

1. przeprowadzania przetargów na zbycie i wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska i Skarbu Państwa,
2. przeprowadzania rokowań na zbycie i wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska i Skarbu Państwa.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
494-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
22 czerwca 2022

493-22

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
493-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022

492-22

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
492-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
22 czerwca 2022

491-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1095, położonej w Słupsku przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
491-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
22 czerwca 2022

489-22

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska, Łukasz Kobus, Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
489-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska, Łukasz Kobus, Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska, Łukasz Kobus, Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Schemat organizacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska, Łukasz Kobus, Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
22 czerwca 2022

488-22

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 172/GKiOŚ/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia przejazdów z ulgą 100% (bezpłatnych) w gminnym przewozie pasażerskim organizowanym przez Miasto Słupsk dla uchodźców wojennych z terenu Ukrainy oraz zarządzenia Nr 284/GKiOŚ/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 172/GKiOŚ/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia przejazdów z ulgą 100% (bezpłatnych) w gminnym przewozie pasażerskim organizowanym przez Miasto Słupsk dla uchodźców wojennych z terenu Ukrainy
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
20 czerwca 2022
Nazwa pliku:
488-22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
20 czerwca 2022

487-22

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
487-22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
21 czerwca 2022

486-22

w sprawie ustalenia instrukcji przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
486-22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
21 czerwca 2022

485-22

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
485-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
21 czerwca 2022

484-22

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
20 czerwca 2022
Nazwa pliku:
484-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
20 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
20 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
20 czerwca 2022

483-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej działki nr 679 położonej w Słupsku przy ulicy Artura Grottgera oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
483-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek