Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

965-2020

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych za rok 2020.
Podmiot publikujący:
Rzecznik Prasowy
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2020
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
1 grudnia 2020
Nazwa pliku:
965-2020
Podmiot publikujący:
Rzecznik Prasowy
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2020
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
1 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Rzecznik Prasowy
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2020
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
1 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Rzecznik Prasowy
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2020
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
1 grudnia 2020

963-20

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wita Stwosza.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
30 listopada 2020
Nazwa pliku:
963-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
30 listopada 2020

961-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług usunięcia, przechowywania oraz demontażu pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 listopada 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
30 listopada 2020
Nazwa pliku:
961-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 listopada 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
30 listopada 2020

959-20

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 781/ZKO/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w IV kwartale 2020 roku.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 listopada 2020
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
27 listopada 2020
Nazwa pliku:
959-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 listopada 2020
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
27 listopada 2020

957-20

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
26 listopada 2020
Nazwa pliku:
957-20
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
26 listopada 2020

956-20

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 grudnia 2020
Nazwa pliku:
956-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1-2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 grudnia 2020

955-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 168.000,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marta Makuch
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
26 listopada 2020
Nazwa pliku:
955-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marta Makuch
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
26 listopada 2020

954-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 142.039,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Goliński
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
26 listopada 2020
Nazwa pliku:
954-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Goliński
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
26 listopada 2020

953-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 66.154,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Goliński
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
26 listopada 2020
Nazwa pliku:
953-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Goliński
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
26 listopada 2020

952-20

zmieniające Zarządzenie Nr 948/BM/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok.

Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 listopada 2020
Nazwa pliku:
952-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
26 listopada 2020

951-20

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku oraz nauczyciela wyznaczonego do jego zastępowania w przypadku ich jednoczesnej nieobecności.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Agnieszka Ciachla
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
24 listopada 2020
Nazwa pliku:
951-20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
24 listopada 2020

950-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 834/ZN/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 października 2020r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Ludwika Solskiego 19 oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
24 listopada 2020
Nazwa pliku:
950-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
24 listopada 2020

949-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Stefana Żeromskiego 3A - 3B.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
24 listopada 2020
Nazwa pliku:
949-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 listopada 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
24 listopada 2020

948-20

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020
Nazwa pliku:
948-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 - edytowalny plik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020

947-20

w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020
Nazwa pliku:
947-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020

946-20

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Słupska na rok 2021
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020
Nazwa pliku:
946-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
23 listopada 2020

945-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym położonej w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego, ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 listopada 2020
Nazwa pliku:
945-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 listopada 2020

944-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym położonej w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego, ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomościach położonych przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego i ulicy Bałtyckiej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 listopada 2020
Nazwa pliku:
944-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 listopada 2020

943-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym położonej w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego, ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 listopada 2020
Nazwa pliku:
943-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 listopada 2020

942-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Spokojnej (działka nr 247) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
24 listopada 2020
Nazwa pliku:
942-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
24 listopada 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek