Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

52-22

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 253.968,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
52-22
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
21 stycznia 2022

49-2022

w sprawie powołania Komisji ds. nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska-Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
49-2022
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska-Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 stycznia 2022

48-2022

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z zakresu działalności sportowej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska-Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
48-2022
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska-Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 stycznia 2022

45-22

w sprawie ustalenia w 2022 roku średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
45-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
21 stycznia 2022

44-22

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami”.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
20 stycznia 2022
Nazwa pliku:
44-22
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
20 stycznia 2022

43-2022

w sprawie udzielenia Pani Lidii Wojtas pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 23 "Promyczek" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
20 stycznia 2022
Nazwa pliku:
43-2022
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
20 stycznia 2022

42-2022

w sprawie powierzenia Pani Lidii Wojtas pełnienia obowiązków dyrektorki Przedszkola Miejskiego nr 23 "Promyczek" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
20 stycznia 2022
Nazwa pliku:
42-2022
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
20 stycznia 2022

41-2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie wykonania w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Lekkoatletyka łączy pokolenia"
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
20 stycznia 2022
Nazwa pliku:
41-2022
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
20 stycznia 2022
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
20 stycznia 2022

40-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sportowej 3c (działka nr 186/12) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
40-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022

39-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sportowej 3c (działka nr 186/12) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
39-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022

38-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sportowej 3e oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
38-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022

37-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sportowej 3f (działka nr 186/15) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022
Nazwa pliku:
37-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
21 stycznia 2022

36-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kazimierza 11 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 stycznia 2022
Nazwa pliku:
36-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 stycznia 2022

35-22

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Grottgera.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marta Kiepuszewska
Data publikacji:
19 stycznia 2022
Nazwa pliku:
35-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marta Kiepuszewska
Data publikacji:
19 stycznia 2022

32-22

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert:

  • na wspieranie lub powierzenie wykonania w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie - Wydarzenia artystyczne;

  • na wspieranie lub powierzenie wykonania w 2022 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie - Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
32-22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Załacznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Załacznik 1 do ogłoszeń
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Załacznik 2 do ogłoszeń
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022

31-22

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/ZN/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
31-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
18 stycznia 2022

30-22

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
30-22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 stycznia 2022

28-22

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
17 stycznia 2022
Nazwa pliku:
28-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
17 stycznia 2022
Nazwa pliku:
załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
17 stycznia 2022

27-22

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego
w obszarze polityki społecznej z zakresu pomocy żywnościowej w latach 2022 -2023.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
17 stycznia 2022
Nazwa pliku:
27-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
17 stycznia 2022

26-22

w sprawie powołania Rady do spraw Programów Polityki Zdrowotnej z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
17 stycznia 2022
Nazwa pliku:
26-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
17 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek