Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

783-20

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
783-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 - projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - wzór formularza uwag
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - wzór formularza uwag - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydentka Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
25 września 2020

781-20

w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w IV kwartale 2020 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
781-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
25 września 2020

780-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Krystyna Jagoda
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
780-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Krystyna Jagoda
Data publikacji:
25 września 2020

779-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska - obr.13, oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 206/4 i działka nr 201/3 o pow. 352 m2 położonych w Słupsku przy ulicy Szkolnej i Partyzantów oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
779-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
25 września 2020

775-20

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
775-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie konkursu
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 1 Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 2 Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
24 września 2020

773-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległych, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Nowowiejskiej 20 (działka nr 740), ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ulicy Nowowiejskiej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
23 września 2020
Nazwa pliku:
773-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
23 września 2020

772-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska o pow. 711 m², położonej w Słupsku – w obrębie 9, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 559/71 przy ulicy Zygmunta Augusta 74 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
23 września 2020
Nazwa pliku:
772-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
23 września 2020

771-20

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne i profilaktykę wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn. „Zdążyć przed czerniakiem”, adresowane do mieszkańców miasta Słupska w wieku 30-50 lat.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
771-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie czerniak skóry 2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 1 Druk oferty WZiSS-7
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 1 Druk oferty WZiSS-7 edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 2 Druk zgłoszenia ofertowego WZiSS-8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 2 Druk zgłoszenia ofertowego WZiSS-8 edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 3 Wzór umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zal. 4 Druk sprawozdania WZiSS-11
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 4 Druk sprawozdania WZiSS-11 edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 5 Oświadczenie Oferenta
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 5 Oświadczenie Oferenta edytowalne
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
22 września 2020

770-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska o pow. 570 m², położonej w Słupsku – w obrębie 6, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/18 przy ulicy Juliana Niemcewicza 11 oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 września 2020
Nazwa pliku:
770-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 września 2020

769-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Nowowiejskiej, ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ulicy Nowowiejskiej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
23 września 2020
Nazwa pliku:
769-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
23 września 2020

767-20

w sprawie zmiany zarządzeniaNr 653/ GKiOŚ/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 lipca 2019 r., zmienionego zarządzeniem Nr 983/GKiOŚ/19 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach innych niż pasy drogowe oraz wskazania rozwiązań w kwestii lokalizacji osłon śmietnikowych

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Tomasiak
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 767/GKiOŚ/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Tomasiak
Data publikacji:
17 września 2020

766-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Sierpinka na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Słupsku przy ulicy Garncarskiej.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
766-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 września 2020

765-20

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku przy ulicy Drewnianej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
16 września 2020
Nazwa pliku:
765-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
16 września 2020

764-20

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
764-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
Zał. 1-4
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 września 2020
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
17 września 2020

763-2020

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału - Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
16 września 2020
Nazwa pliku:
763-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
16 września 2020
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
16 września 2020

762_20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Boya-Żeleńskiego 4 (działka nr 105) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
762_20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 września 2020

761-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Świerkowej 36 (działka nr 186/56) oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
761-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 września 2020

760-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Topolowej 2 (działki nr 841, nr 926) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
760-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
17 września 2020

759-20

w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług świadczonych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
15 września 2020
Nazwa pliku:
759-20
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
15 września 2020

758-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 569/ZN/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do utworzenia listy chętnych najemców na lokale w nowo wybudowanym budynku oraz w sprawie określenia zasad weryfikacji wniosków i regulaminu pracy Komisji

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Pierwszy Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
15 września 2020
Nazwa pliku:
758-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Pierwszy Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
15 września 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek