Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

368-17

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
368-17
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik 1 - Regulamin SBP 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Formularz zgłaszania zadania
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Karta analizy zadania
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Formularz zmiany zadania
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Formularz wycofania zadania
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

367-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sobieskiego 19.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
367-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

366-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Małachowskiego 30.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
366-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

365-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 7A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
365-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

364-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy Alei Henryka Sienkiewicza 5A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
364-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

363-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego- regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej i aktywizacji społeczności lokalnych, w szczególności w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i działań rzeczniczych.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
363-17
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do załączników
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 do załączników
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 3 do załączników
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 4 do załączników
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 5 do załączników
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

362-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Na Wzgórzu 1.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
362-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

361-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sienkiewicza 6.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
361-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

360-2017

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Zamkowej.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

359-17

W sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku".
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
359-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

358_17

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska – część działki nr 169/57 o pow. 100 m² w obr. 3, położonej w Słupsku przy ul. Spokojnej 11 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
358_17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2017

357-17

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
357-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 kwietnia 2017

356-17

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
24 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
356-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
24 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
24 kwietnia 2017

355-17

w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu, aktualizacji i ewaluacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
24 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
355-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
24 kwietnia 2017

354-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej w kwocie 99.002,00 zł z księgi wieczystej
nr SL1S/000...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
25 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
354-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
25 kwietnia 2017

353-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej w kwocie 133.884,00 zł z księgi wieczystej
nr SL1S/000...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
25 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
353-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Biernacki
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Karcz
Data publikacji:
25 kwietnia 2017

352-17

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na usługę świadczenia asysty technicznej systemu KSAT2000i oraz systemu Mdok – II części.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
352-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

351_17

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska – działki nr 216/11 o pow. 7000 m² w obr. 6, położonej w Słupsku przy ul. Poniatowskiego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
351_17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 kwietnia 2017

2017_350

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej o pow. 90 m², stanowiącej własność Miasta Słupska – oznaczonej numerem działki 885/2 w obr. 10, położonej w Słupsku przy ul. Leona Kruczkowskiego oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
2017_350
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 kwietnia 2017

349-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Poniatowskiego 34.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
349-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek