Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

840-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska - obr. 13, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 346/3 o pow. 50 m² przy ul. Gdańskiej w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
18 sierpnia 2017

839-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 578/6 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Polnej 1 stanowiącej własność Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
839-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
18 sierpnia 2017

838-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 63/2 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Długiej 4 stanowiącej własność Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
838-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
18 sierpnia 2017

837-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Słupsku przy ul.Adama Mickiewicza.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
17 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
837-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
17 sierpnia 2017

836-17

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Irena Jasiunas
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
836-17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Irena Jasiunas
Data publikacji:
18 sierpnia 2017

835-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego)położonej w Słupsku przy ul. Mostnika 7, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
17 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
835-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
17 sierpnia 2017

834-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Mikołaja Kopernika.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
834-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

833-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Henryka Pobożnego.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
833-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

832-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Żeromskiego 11.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
832-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

831-17

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku do udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
MarekBiernacki-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
17 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
831-17
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
MarekBiernacki-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
17 sierpnia 2017

830-17

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 9 obrębie ewidencyjnym miasta Słupska przy ul. Szczecińskiej 29 b oznaczonej numerem działki 816/7 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
830-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

829-17

w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac geodezyjnych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
MarekBiernacki-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
17 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac geodezyjnych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
MarekBiernacki-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
17 sierpnia 2017

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
828-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
14 sierpnia 2017

827-17

w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
827-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Regulamin
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Załacznik nr 1 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Załacznik nr 2 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Załacznik nr 3 do Regulaminu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 sierpnia 2017

826-17

w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Słupska w sprawach przyznawania świadczeń socjalnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
826-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
14 sierpnia 2017

825-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy Al.Sienkiewicza 21, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
825-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
14 sierpnia 2017

824-17

konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania w 2017 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu miejsca aktywności rękodzielniczej, warsztatu dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. „Męska szopa” w okresie 4.09.2017-31.12.2017.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
824-17
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 sierpnia 2017

823-17

w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych na terenie Miasta Słupsk


Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
10 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
823-17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
10 sierpnia 2017

822-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Ignacego Jana Paderewskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
11 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
822-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
11 sierpnia 2017

821-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Wita Stwosza.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
11 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
821-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
11 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek