Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

163-21

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2021 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 lutego 2021
Nazwa pliku:
Zarządzenie 163/ZiSS/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 lutego 2021
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 lutego 2021
Nazwa pliku:
Zalacznik Nr 1 do Załącznika do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 lutego 2021
Nazwa pliku:
Zalacznik Nr 2 do Załącznika do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 lutego 2021

162-21

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 251/ZN/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 marca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Grechuty oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 lutego 2021
Nazwa pliku:
162-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
26 lutego 2021

161-21

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na powierzenie wykonania w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Ćwicz z pasją!”

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
161-21
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 lutego 2021

160-21

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na powierzenie wykonania w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Letnie i zimowe Mistrzostwa Słupska Przedszkolaków w piłce nożnej – Słupsk 2021”

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
160-21
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 lutego 2021

158-21

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej w kwocie 61.103,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
158-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021

157-21

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 42.222,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
157-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021

156-21

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 67.145,18 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
156-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021

155-21

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 97.641,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
155-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021

154-21

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 213.980,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek ...*
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
154-21
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up.PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Natalia Gwadera
Data publikacji:
25 lutego 2021

153-21

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta Słupska - obr.12, oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów jako część działki nr 263/1 o pow. 120 m2 położoną w Słupsku przy ulicy Zielonej oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
153-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
25 lutego 2021

152-21

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Poznańskiej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 lutego 2021
Nazwa pliku:
152-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
24 lutego 2021

151-21

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie pomieszczenia (B-16) o powierzchni 10,52 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Dywizjonu 303/4D na działce nr 7/5 w obr. 10 Miasta Słupska zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Pierwszy Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
25 lutego 2021
Nazwa pliku:
151-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Pierwszy Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
25 lutego 2021

150-21

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w zakresie powierzenia wykonania w latach 2021-2022 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizacji pn. „Jerzyki i jeżyki – aktywni i ekologiczni”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
150-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 lutego 2021

149-21

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w zakresie powierzenia wykonania w latach 2021-2022 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizacji pn. „Wykonuję, segreguję, dbam”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
149-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 lutego 2021

148-21

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w zakresie powierzenia wykonania w latach 2021-2022 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizacji pn. „Wydobyć z mroku”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
148-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
23 lutego 2021

147-21

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Słupska - oznaczonych numerem działki 302/1 oraz numerem działki 1292 o łącznej pow. 282 m2 w obr. 9, położonych w Słupsku przy ul. Frycza Modrzewskiego oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
24 lutego 2021
Nazwa pliku:
147-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
24 lutego 2021

146-21

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Michała Mostnika oraz przy ulicy Mikołajskiej, oznaczonej numerami działek 164/12 i 169/3 w 13 obrębie geodezyjnym, stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
24 lutego 2021
Nazwa pliku:
146-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
24 lutego 2021

145-21

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Słupska - obr.17, oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów jako część działki nr 725/51 i działka nr 399/1 o łącznej pow. 919 m2 położone w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Jodłowej oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
24 lutego 2021
Nazwa pliku:
145-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
24 lutego 2021

144-21

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na świadczeniu bezpłatnych usług naprawczych dla mieszkańców Słupska w ramach programu „Fachman dla seniora”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
144-21
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
23 lutego 2021

143-23

w sprawie powołania Zespołu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych 2021

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
zarzadzenie nr 143/WiP/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
23 lutego 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek