Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

626/PP/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
23 czerwca 2017
Nazwa pliku:
626/PP/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
23 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Załącznik - Regulamin Wewnętrzny WPP
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
23 czerwca 2017

625-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 104.233,03 zł z księgi wieczystej
nr SL1S...*na wniosek...*
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
625-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
22 czerwca 2017

624-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Solskiego 1.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
624-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
22 czerwca 2017

623-17

w sprawie udzielenia Panu Klaudiuszowi Dyjasowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Słupska przy wyłanianiu partnerów i aplikowaniu o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02-Z.00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 maja 2017 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
23 czerwca 2017
Nazwa pliku:
623-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
23 czerwca 2017

622-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 436/10 w obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Wolności stanowiącej własność Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
622-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
22 czerwca 2017

621-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska - obr. 13, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 465/11 o pow. 100 m² przy ul. St. Jaracza w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
621-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
22 czerwca 2017

619-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Dmowskiego 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
619-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
22 czerwca 2017

617-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części nieruchomości ( lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ul.Kilińskiego 13 i 14, ul.Żwirki i Wigury 2, Podgórnej 26, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
617-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
22 czerwca 2017

616-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 105/1 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Długiej stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
616-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 czerwca 2017

615-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 95/6 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Deotymy stanowiącej własność Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
615-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 czerwca 2017

614-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Mochnackiego 6, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
614-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

613-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Dmowskiego 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
613-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

612-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Dmowskiego 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
612-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

611-17

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. B. Komorowskiego 2 stanowiącej własności Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
611-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

610-17

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. B. Komorowskiego 2 stanowiącej własności Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
610-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

609-17

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. B. Komorowskiego 2 stanowiącej własności Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
609-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

608-17

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. B. Komorowskiego 2 stanowiącej własności Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
608-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

607-17

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. B. Komorowskiego 2 stanowiącej własności Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
607-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

606-17

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. B. Komorowskiego 2 stanowiącej własności Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
606-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 czerwca 2017

605-17

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Krawczykiewicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Irena Jasiunas
Data publikacji:
21 czerwca 2017
Nazwa pliku:
605-17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
K
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Irena Jasiunas
Data publikacji:
21 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek