Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1099-17

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu strategicznego pt. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej".

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
20 października 2017
Nazwa pliku:
1099-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
20 października 2017

1097-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Słonecznej16-17, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 października 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 października 2017
Nazwa pliku:
1097-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 października 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 października 2017

1096-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sierpinka 3.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017
Nazwa pliku:
1096-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017

1093-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017
Nazwa pliku:
1093-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017

1092-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kilińskiego 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017
Nazwa pliku:
1092-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017

1090-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/5 cześć nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mickiewicza 20.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017
Nazwa pliku:
1090-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017

1089-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Deotymy 23.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017
Nazwa pliku:
1089-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
20 października 2017

1088-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa infrastruktury serwerowej i licencji Vmware dla DataCenter Miasta Słupsk”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
1088-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 października 2017

1087-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i wdrożenie wielofunkcyjnej zapory sieciowej klasy UTM dla Urzędu Miejskiego w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
1087-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 października 2017

1086-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 36.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
19 października 2017
Nazwa pliku:
1086-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
19 października 2017

1085-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
1085-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
18 października 2017

1084-17

przeznaczenia do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokali użytkowych usytuowanych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na cele biurowe oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
19 października 2017
Nazwa pliku:
1084-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
19 października 2017

1083-17

w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
1083-17
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
18 października 2017

1082-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
17 października 2017
Nazwa pliku:
1082-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
17 października 2017

1081-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1044/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Świadczenie usług telefonii komórkowej, stacjoranej oraz internetu dla Miasta Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych".
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
17 października 2017
Nazwa pliku:
1081-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
17 października 2017

1080-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 827/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Wojciech Wasiak
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
1080-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Wojciech Wasiak
Data publikacji:
18 października 2017

1079-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska - obr. 13 oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 618/11 o pow. 497 m² przy ul. I.J. Paderewskiego w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
1079-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
18 października 2017

1078-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Piastów 13.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
1078-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
18 października 2017

1077-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 260.419,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
19 października 2017
Nazwa pliku:
1077-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
19 października 2017

1076-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 86.430,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
19 października 2017
Nazwa pliku:
1076-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
19 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek