Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

532-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu o powierzchni 0,0084 ha, stanowiącego część działki nr 68/39 w obrębie 17 m. Słupska, położonego przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku, będącego własnością Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
532-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
3 lipca 2020

531-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu o powierzchni 0,0130 ha, stanowiącego część działki nr 68/39 w obrębie 17 m. Słupska, położonego przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku, będącego własnością Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
531-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
3 lipca 2020

530-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Raszyńskiej 3.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
530-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020

529-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 53, Marii Konopnickiej 10, Marii Konopnickiej 11.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
529-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020

528-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 53, Marii Konopnickiej 10, Marii Konopnickiej 11.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
528-30
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020

527-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 138.697,28 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marta Makuch
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
527-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Marta Makuch
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
3 lipca 2020

526-20

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570, poz. 284, poz. 2020) na powierzenie wykonania w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich!

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
526-20
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
ogłoszenie o konkursie
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do ogłoszenia
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 do ogłoszenia
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
załącznik nr 3 do ogłoszenia
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
3 lipca 2020

525-20

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 lipca 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
2 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 525/GKiOŚ/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 lipca 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
2 lipca 2020

523-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 53, Marii Konopnickiej 10, Marii Konopnickiej 11.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020
Nazwa pliku:
523-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
3 lipca 2020

521-20

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmujący wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
521-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie HPV 2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 1 Druk oferty WZiSS-7
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 1 Druk oferty WZiSS-7 edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 2 Druk zgłoszenia ofertowego WZiSS-8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 2 Druk zgłoszenia ofertowego WZiSS-8 edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 3 Wzór umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 4 Druk sprawozdania WZiSS-11
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 4 Druk sprawozdania WZiSS-11 edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 5 Oświadczenie Oferenta
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał. 5 Oświadczenie Oferenta edytowalne
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
1 lipca 2020

520-20

Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie żaluzje i rolety w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
520-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
1 lipca 2020

519-20

w sprawie ustalenia powołania komisji do kontroli i odbioru prac geodezyjnych

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
519-20
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
1 lipca 2020

518-2020

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
518-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
1 lipca 2020

517-20

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród w kampanii „Rowerowa Stolica Polski”.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA- MAREK GOLIŃSKI
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Piotr Kowalski
Data publikacji:
30 czerwca 2020
Nazwa pliku:
517-20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA- MAREK GOLIŃSKI
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Piotr Kowalski
Data publikacji:
30 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Regulamin przyznawania nagród.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA- MAREK GOLIŃSKI
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Piotr Kowalski
Data publikacji:
30 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Regulamin Rywalizacji
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA- MAREK GOLIŃSKI
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Piotr Kowalski
Data publikacji:
30 czerwca 2020

516-20

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 lipca 2020
Nazwa pliku:
516-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 lipca 2020
Nazwa pliku:
Zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 lipca 2020

515-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska w obr. 17, oznaczonej jako działka 368 o pow. 19 m2 położonej w Słupsku przy ulicy Hubalczyków w Słupsku.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
515-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
1 lipca 2020

514-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 470/1 w obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. J. Słowackiego stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
30 czerwca 2020
Nazwa pliku:
514-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
30 czerwca 2020

513-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej o pow. 19 m² oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 701/13 w obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Murarskiej stanowiącej własność Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
30 czerwca 2020
Nazwa pliku:
513-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta Makuch
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
30 czerwca 2020

512-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 1/3 udziału w lokalu użytkowym nr 152 usytuowanym w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
30 czerwca 2020
Nazwa pliku:
512-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
30 czerwca 2020

511-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
30 czerwca 2020
Nazwa pliku:
511-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 czerwca 2020
Informację opublikował:
Ineza Pogorzały
Data publikacji:
30 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek