Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

176-19

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozdziału środków stypendialnych przeznaczonych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz zatwierdzenia regulaminu jej pracy.

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
176-19
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
15 lutego 2019

174-19

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 406/PZN/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. ulg i umorzeń cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska oraz określenia regulaminu jej działania

Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 174/PZN/2019
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
15 lutego 2019

173-19

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, pn: „Opracowanie materiałów merytorycznych, ekspertyzy, sprawozdań i analiz przeprowadzonych na potrzeby realizacji inwestycji „CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility”

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Marek Goliński - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
173-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Marek Goliński - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
14 lutego 2019

170-19

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
170-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
13 lutego 2019

168-19

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, część działki nr 79/6 o pow. 68 m² w obr. 3, położonej w Słupsku przy ulicy Cienistej 5-5a oraz ogłoszenia wykazu.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
168-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
13 lutego 2019

167-19

w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
167-19
Podmiot publikujący:
Wydział Finansowy
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
13 lutego 2019

166-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej w kwocie 240.307,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
166-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
11 lutego 2019

165-19

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 128.073,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
165-19
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
11 lutego 2019

164-19

zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
164-19
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
11 lutego 2019

163-2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego 13, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
163-2019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
13 lutego 2019

162-2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wiatracznej 2a, 2b, 2c, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
162-2019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
13 lutego 2019

161-2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 4, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
161-2019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
13 lutego 2019

160-19

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Stefana Jaracza 12.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 lutego 2019
Nazwa pliku:
160-19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 lutego 2019

159-2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i komisji do przeprowadzania rokowań na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
12 lutego 2019
Nazwa pliku:
159-2019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
12 lutego 2019

158-2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska lokali mieszkalnych nie podlegających sprzedaży najemcom.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
12 lutego 2019
Nazwa pliku:
158-2019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
12 lutego 2019

157-19

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 538/ZF/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 kwietnia 2018 r. ws. powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Cargo Bikes in Urban Mobility”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
157-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
11 lutego 2019

156-19

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 517/ZF/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 kwietnia 2018 r. ws. powołania Komitetu Sterującego ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
156-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
11 lutego 2019

155-19

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Słupska z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
8 lutego 2019
Nazwa pliku:
155-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
8 lutego 2019
Nazwa pliku:
regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
8 lutego 2019
Nazwa pliku:
deklaracja bezstronoości
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
8 lutego 2019
Nazwa pliku:
karta oceny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
8 lutego 2019

154-19

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska - obr.18, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 134/57 o pow. 300 m2 położonej w Słupsku przy ulicy J. Sułkowskiego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 lutego 2019
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
7 lutego 2019
Nazwa pliku:
154-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 lutego 2019
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
7 lutego 2019

153-19

ws. powołania Zespołu ds. przygotowania projektu pn. "Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
6 lutego 2019
Nazwa pliku:
153-19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
6 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek