Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 4 boisk szkolnych dla zadań: 1) Budowa i wyposażenie boiska przy SP 4, 2) Remont boiska przy SP 5, 3) Remont i wyposażenie boiska przy SP 6 i 4) Budowa boiska przy ul.Szczecińskiej 60,

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 17.03.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, pl.Zwycięstwa 1, sekretariat Wydziału Inwestycji pok.101 -
otwarcie ofert: 17.03.2017 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, pl.Zwycięstwa 1, Wydział Inwestycji pok.101A -

Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 4 boisk szkolnych, na cztery części:

Część I - Budowa i wyposażenie boiska przy SP4 w Słupsku

Część II Remont boiska przy SP5 w Słupsku,

Część III - Remont i wyposażenie boiska przy SP6 w Słupsku

Część IV - Budowa boiska przy ul.Szczecińskiej 60 w Słupsku (ZSP nr 1)

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część lub dowolną liczbę części.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 40288-2017
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.8 - wzór umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.9 - opis przedmiotu zamówienia część I - SP4
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.9-1 Tekst MPZP Rejtana
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.9-2 załącznik grafichny do MPZP Rejtana
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.9-3 Mapka z lokalizacją boiska
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.9-4 Mapka z lokalizacją "z lotu ptaka"
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.10 opis przedmiotu zamówienia część II - SP5
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.10-1 Tekst MPZP Weterplatte-Hubalczyków
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.10-2 załącznik graficzny MPZP Westerplatte-Hubalczyków
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.10-3 Mapka z lokalizacją projektowanego boiska
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.11 opis przedmiotu zamówienia część III - SP6
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.11-1 Tekst MPZP Tuwima
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.11-2 załącznik graficzny MPZP Tuwima
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.11-3 Mapka z lokalizacja projektowanego boiska
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.12 opis przedmiotu zamówienia część IV - ZSP1
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.12-1 Tekst MPZP Szczecińska-Koszalińska
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.12-2 załącznik graficzny MPZP Szczecińska-Koszalińska
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.12-3 mapka z lokalizacją projektowanego boiska
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
zał.12-4 Mapka "z lotu ptaka"
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
załączniki nr 1-7 *word
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 42740-2017
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
14 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
14 marca 2017
Nazwa pliku:
odpowiedź na pyt. nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
14 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
14 marca 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 1(zmieniony) fromularz oferty
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
14 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
14 marca 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 44147-2017
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 marca 2017
Nazwa pliku:
odpowiedź na pyt. nr 2
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 marca 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 6 (poprawiony) Wykaz osób
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 marca 2017
Nazwa pliku:
Informacja z sesji otwarcia ofert w dn.22-03-2017
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Wybór oferty na wszystkie części
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
31 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek