Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego przy ul. E. Łady Cybulskiego w Słupsku”

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 23.10.2019 11:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria Urzędu, pok. nr 6
otwarcie ofert: 23.10.2019 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. nr 312

ZP.271.41.2019

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie nr 607405-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
SIWZ ZP.271.41.2019
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do OPZ - Program funkcjonalno - użytkowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do OPZ - Plan sytuacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do OPZ - Rzut parteru budynku Przedszkola Miejskiego nr 21
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 do OPZ - Rzut dachu Szkoły Podstawowej nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do OPZ - Faktury dot. Zużycia energii elektrycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
8 października 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540215203-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
10 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
10 października 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Roksana Mikułko-Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
24 października 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta - Irena Tkaczuk - Kawalerowicz - p. o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
6 listopada 2019
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
6 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek