Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – zorganizowanie wyjazdów na zajęcia laboratoryjne dla Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku”.

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 8.01.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 8.01.2020 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – zorganizowanie wyjazdów na zajęcia laboratoryjne dla Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku”. Nr sprawy: ZP.271.58.2019
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr nr 637362-N-2019
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 grudnia 2019
Nazwa pliku:
SIWZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
13 stycznia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek