Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”.

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 10.04.2020 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku Kancelaria Urzędu Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 6
otwarcie ofert: 10.04.2020 11:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 312

Numer postępowania: SRZP.271.10.2020


KOMUNIKAT
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert. Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.
Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

Ze względu na wprowadzony stan epidemii i związane z nim zamknięcie Urzędu Miejskiego w Słupsku dla Klientów, zwracamy się z prośbą, aby osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji otwarcia ofert, zgłaszały uprzednio taki zamiar, co najmniej w dniu poprzedzającym sesję otwarcia ofert, pod numerem telefonu 59 84 88 223, 59 84 88 251 lub 59 84 88 367 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 524796-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
SIWZ z załącznikami - SRZP.271.10.2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do OPZ - Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do OPZ- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do OPZ- Pismo od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540055013-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540056397-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
31 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
ZMIANA TREŚCI SIWZ cz. II
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
31 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
NOWO OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – Wykaz usług
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
31 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
NOWO OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5a do SIWZ – Wykaz osób
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
31 marca 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 3
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Rzuty Budynku oraz Ekspertyza Techniczna Budynku
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 4
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
8 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja dotycząca złożonych ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Marcin Weitmann Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
10 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
14 maja 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
14 maja 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek