Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„VI etap parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.”

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 9.04.2020 9:00 • Urząd Miejski w Słupsku,pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria Urzędu pokój nr 6
otwarcie ofert: 9.04.2020 9:30 • Urząd Miejski w Słupsku, pl Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, p.312
KOMUNIKAT
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert. Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.
Za utrudnienia przepraszamy.


KOMUNIKAT
Ze względu na wprowadzony stan epidemii i związane z nim zamknięcie Urzędu Miejskiego w Słupsku dla Klientów, zwracamy się z prośbą, aby osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji otwarcia ofert, zgłaszały uprzednio taki zamiar, co najmniej w dniu poprzedzającym sesję otwarcia ofert, pod numerem telefonu 59 84 88 223, 59 84 88 251 lub 59 84 88 367 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

VI etap parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
25 marca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 525157-N-2020 z dnia 19.03.2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
SIWZ z Załącznikami
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załacznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał. nr 1-1 do OPZ - Zakres do wykonania alejk parkowych i strefy relaksu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał.nr 1-2 do OPZ - Projekt budowlano-wykonawczy budowy ścieżek
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał. nr 1-3 do OPZ - Projekt budowlano-wykonawczy strefy relaksu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał. nr 1-4 do OPZ - STWiOR - strefa relaksu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał. nr 1-5 do OPZ - STWiOR -budowa alejek
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał. nr 1-6 do OPZ - Projekt zagospodarowania terenu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał. nr 1-7 do OPZ - Pozwolenie na budowę ścieżek i oświetlenia terenu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Zał. nr 1-8 do OPZ - Tablica informacyjna
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownii Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 marca 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
19 marca 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
3 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja dotycząca złożonych ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
9 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
zawiadomienie o unieważnieniu pstępowania
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
9 kwietnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek