Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Dostawa i montaż dwóch boksów rowerowych oraz dwóch wiat rowerowych dla Miasta Słupska”.

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 20.04.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 20.04.2020 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312

Dostawa i montaż dwóch boksów rowerowych oraz dwóch wiat rowerowych dla Miasta Słupska.


!!! KOMUNIKAT !!!

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji otwarcia ofert, zgłaszały uprzednio taki zamiar, co najmniej w dniu poprzedzającym sesję otwarcia ofert - pod numerami telefonów: 59 84 88 440; 59 84 88 223; 59 84 88 251 lub 59 84 88 367 albo pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 527291-N-2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Załączniki nr 6-6C do SIWZ - Wzory umów
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 marca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 marca 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
1 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ. cz 2
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko - Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
9 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
21 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie CZĘŚCI 2 i CZĘŚCI 3.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
21 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 4
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
30 kwietnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek