Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa tablic rejestracyjnych

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 6.11.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk - Kancelaria Urzędu (pokój nr 6)
otwarcie ofert: 6.11.2020 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Samodzielny Referat Zamówień Publicznych (pokój nr 312)
SRZP.271.49.2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 601966-N-2020 z dnia 27.10.2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 - Wykaz dostaw
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 - Formularz oferty
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3.1 - Załącznik 3.1 do SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik do projektu umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PRZEZYDENTA Roksana Mikułko-Nadolska Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 listopada 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
3 listopada 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 listopada 2020
Informację opublikował:
Mariola Spierewka-Spica
Data publikacji:
3 listopada 2020
Nazwa pliku:
Informacja dotycząca złożonych ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
6 listopada 2020
Informację opublikował:
Krystyna Jagoda
Data publikacji:
6 listopada 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek