Kluczowe akty prawne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Słupska

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Słupska

Wieloletni Program Inwestycyjny jest dokumentem informacyjnym obrazującym zamierzenia inwestycyjne Miasta Słupska w perspektywie czteroletniej, obejmuje zarówno zadania jednoroczne jak i wieloletnie. Celem WPI jest przede wszystkim zbilansowanie potrzeb inwestycyjnych z możliwościami finansowymi Miasta. WPI stanowi podstawę do opracowywania części majątkowej WPF. Zawiera on również zamierzenia związane ze środkami uzyskanymi z funduszy unijnych.


Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Słupska

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym. Oznacza to, że co roku dokonywana jest jego aktualizacja. WPI tworzony jest w Wydziale Inwestycji we współpracy z Komisją Koordynacyjną ds. WPI na bazie propozycji wydziałowych, w oparciu o limity wydatków inwestycyjnych Miasta oraz na podstawie danych z monitoringu realizacji zadań kontynuowanych.

Sposób tworzenia i tryb aktualizacji WPI określony został w Zarządzeniu Nr 402/I/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 czerwca 2015 roku, w Zarządzeniu Nr 788/I/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 listopada 2015 roku, w Zarządzeniu Nr 524/I/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 maja 2017 roku oraz w Zarządzeniu Nr 678/I/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 czerwca 2017 roku.

Harmonogram prac nad WPI:

1) od dnia 10 czerwca do dnia 9 sierpnia - zgłaszanie wniosków inwestycyjnych do WPI, a także wniosków aktualizujących/usuwających zadania już umieszczone w WPI. Wykonują wydziały (Gabinet, Pełnomocnicy, Biura) Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2) do dnia 23 sierpnia - opracowanie i przekazanie do Wydziału Inwestycji prognozy finansowej budżetu Miasta wraz ze zdolnością kredytową Miasta w horyzoncie co najmniej 5 kolejnych lat. Wykonuje Skarbnik Miasta Słupska.

3) do dnia 5 września - formalna weryfikacja i ocena wniosków oraz zestawienie tych wniosków według priorytetów inwestycyjnych miasta oraz w odniesieniu do potencjału inwestycyjnego określonego przez Skarbnika Miasta Słupska. Wykonuje Komisja Koordynacyjna ds. WPI.

4) do dnia 10 września - opracowanie i przekazanie do Wydziału Inwestycji przez wydziały Urzędu Miejskiego zbiorczego zestawienia opisów wydatków majątkowych na kolejny rok kalendarzowy.

5) do dnia 27 września - konsultacje i ocena wstępnej wersji WPI. Wykonuje Komisja Koordynacyjna ds. WPI.

6) do dnia 10 października - opracowanie ostatecznej wersji WPI do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Słupska. Wykonuje Komisja Koordynacyjna ds. WPI.

7) do dnia 15 października - przekazanie Skarbnikowi Miasta Słupska zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Słupska Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Wykonuje Wydział Inwestycji.

Poniżej znajdą Państwo kolejne wersje Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Słupska. Z uwagi na fakt, iż Wieloletni Program Inwestycyjny nie jest już załącznikiem do Budżetu Miasta, poniższe zestawienia należy traktować jako materiał informacyjny.

Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Informację zaktualizował:
Wojciech Zapart
Data aktualizacji:
28 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2020-2023 [wg stanu na dzień 18.12.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
28 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 27.11.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
27 listopada 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
23 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 30.10.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
30 października 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
26 listopada 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 25.09.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
25 września 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
16 października 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 19.08.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
19 września 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 26.06.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
26 czerwca 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
30 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 29.05.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
29 maja 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
30 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 24.04.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
30 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 27.03.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
27 marca 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
30 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 27.02.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
27 lutego 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
30 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 30.01.2019]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
30 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2019-2023 [wg stanu na dzień 28.12.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 28.11.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
28 listopada 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 26.10.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
26 października 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 26.09.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
26 września 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 08.08.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 27.06.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
27 czerwca 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 30.05.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
30 maja 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 25.04.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 28.03.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 28.02.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 31.01.2018]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2018-2021 [wg stanu na dzień 28.12.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 29.11.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 25.10.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
25 października 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 27.09.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
27 września 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 23.08.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 28.06.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
28 czerwca 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 31.05.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 26.04.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 29.03.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
29 marca 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 22.02.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 25.01.2017]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2017-2020 [wg stanu na dzień 28.12.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 30.11.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 31.10.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
10 listopada 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 30.09.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
30 września 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 01.09.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 31.07.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
31 lipca 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 30.06.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
30 czerwca 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 30.04.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Wojciech Zapart
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 31.03.2016]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Wojciech Zapart
Data wytworzenia:
31 marca 2016
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2016-2020 [wg stanu na dzień 30.122015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
19 stycznia 2016
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 28.10.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 30.09.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
19 października 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 31.08.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
21 września 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 31.07.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 24.06.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
25 czerwca 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 31.05.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
10 czerwca 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 30.04.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
15 maja 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 25.02.2015]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
2 marca 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2015-2018 [wg stanu na dzień 28.01.2015r.]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
6 lutego 2015
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 24.11.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
24 listopada 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 17.10.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
1 listopada 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 18.09.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
30 września 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 10.07.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
1 sierpnia 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 25.06.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 czerwca 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 30.04.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 26.02.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 marca 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2014-2017 [wg stanu na dzień 29.01.2014]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 stycznia 2014
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2013-2016 [wg stanu na dzień 30.12.2013]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2013
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2013-2016 [wg stanu na dzień 27.11.2013]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 listopada 2013
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2013-2016 [wg stanu na dzień 30.10.2013]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 października 2013
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2013-2016 [wg stanu na dzień 25.09.2013]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
25 września 2013
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2013-2016 [wg stanu na dzień 26.06.2013]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 lipca 2013
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2013-2016 [wg stanu na dzień 27.03.2013]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2013
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2013-2016 [wg stanu na dzień 22.01.2013]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 stycznia 2013
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 26.12.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 grudnia 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 31.10.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
31 października 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 26.09.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
26 września 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 31.07.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
31 lipca 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 30.06.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
30 czerwca 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 30.04.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 31.03.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Pilch Aneta
Data wytworzenia:
31 marca 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 29.02.2012]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
wóźdź-Sproketowski Bartosz
Data wytworzenia:
29 lutego 2012
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2012-2015 [wg stanu na dzień 28.12.2011]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Gwóźdź-Sproketowski Bartosz
Data wytworzenia:
28 grudnia 2011
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2011-2014.
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
23 lutego 2011
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 10.11.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
10 listopada 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 20.10.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 października 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 29.09.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 września 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Słupska 2010-2013 [wg. stanu na dzień 14.07.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 26.05.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 28.04.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 31.03.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 03.03.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
10 marca 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2010-2013 [wg stanu na dzień 13.01.2010]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 stycznia 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 30.12.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
5 stycznia 2010
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 25.11.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Aneta Pilch
Data wytworzenia:
27 listopada 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 28.10.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 listopada 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 30.09.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
5 października 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 09.09.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
9 września 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 08.07.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 lipca 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 24.06.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 27.05.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 czerwca 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 29.04.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 maja 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2009-2012 [wg stanu dzień 25.03.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M.Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 26.02.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 lutego 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M.Sł. 2009-2012 [wg stanu na dzień 28.01.2009]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 stycznia 2009
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wieloletni Program Inwestycyjny M. Sł. 2008-2012 [wg stanu na dzień 17.12.2008]
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
17 grudnia 2008
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek