Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs z zakresu zapewnienia całodobowej opieki pielęgnacyjno – opiekuńczej osobom wymagającym wsparcia

Otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, poz. 1138 z
2015 r. poz. 1255, poz1333, poz.1339, poz. 1777) na wspieranie wykonania w I kwartale 2016 r.
zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu zapewnienia całodobowej opieki
pielęgnacyjno – opiekuńczej osobom wymagającym wsparcia (osobom z
niepełnosprawnościami, samotnym, bezdomnym).
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
opieka
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Załącznik 1
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Załącznik 2
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Załącznik 3
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Załącznik 4
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Załącznik 5
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek