Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursowe - Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model rodzinnego spędzania czasu ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu dz

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, poz. 650)
na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie - Nieformalna edukacja kulturalna
prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym
nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model rodzinnego spędzania czasu
ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu działań animujących „Alternatywny Dom Kultury”.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 maja 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 maja 2018
Nazwa pliku:
Ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 maja 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek