Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert - polityka społeczna

Otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) na zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) poprzez udzielenie dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych z terenu miasta Słupska w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, mieszkaniu chronionym, świetlicy dziennego pobytu z łaźnią w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
11 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 grudnia 2018
Informację zaktualizował:
Beata Macedońska
Data aktualizacji:
12 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
12 grudnia 2018
Nazwa pliku:
karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
11 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 grudnia 2018
Nazwa pliku:
karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
11 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 grudnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek