Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2022 roku zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Lato na Nowobramskiej” wybranego do realizacji w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2022.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057, z 2021 r. poz.1038, poz. 1243, poz. 1535, poz. 2490) na powierzenie wykonania w 2022 roku zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Lato na Nowobramskiej” wybranego do realizacji w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2022.Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
15 marca 2022
Informację zaktualizował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data aktualizacji:
16 marca 2022
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
15 marca 2022
Nazwa pliku:
karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
15 marca 2022
Nazwa pliku:
Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
15 marca 2022
Nazwa pliku:
projekt 23
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
16 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek