Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert - Animal patrol

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 Ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7 karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek