Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo powszechnie obowiązujące

Prawne ramy konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
1 września 2015
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
2 kwietnia 1997
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z2012r.,Nr 0, poz.567)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
8 marca 1990
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r.,Nr 96, poz.873)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2003
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz.U.z 2000 r., Nr 88, poz.985)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
15 września 2000
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r.,Nr 199, poz.1227)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
3 października 2008
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 r., Nr 62, poz.627)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2001
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.z 2006 r., Nr 227, poz.1658)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
6 grudnia 2006
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r.,Nr 64, poz.593)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
12 marca 2004
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2004 r., Nr 99, poz.1001)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2004
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.717
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
27 marca 2003
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz.857)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
25 czerwca 2010
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
27 sierpnia 1997
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
7 września 1991
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
15 października 1985
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015
Nazwa pliku:
Konwencja o dostępie do Informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu dezycji oraz dostępie do wymiatru sprawiedliwości w sprawach środowiska (Dz.U. z 2003 r., Nr 78, poz. 706)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Data wytworzenia:
25 czerwca 1998
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
1 października 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek