Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 41f i art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, poz. 1812), oraz § 1 ust. 2 Regulaminu wyborów do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określonego w Uchwale nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Uchwały nr II/11/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zarządzeniem 893/WiP/2022 Prezydenta Miasta Słupska z 30 listopada 2022 r. (Zarządzeniem zmieniającym Nr 909/WiP/2022 z 6 grudnia 2022 r.) powołani zostali Członkowie Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w składzie:


1. Monika Zenik-Krupień - Współprzewodnicząca

2. Renata Wismont

3. Agnieszka Zielińska

4. Piotr Samulak

5. Iwona Grota

6. Robert Chomicki

7. Józef Konecki

8. Joanna Orłowska

9. Patrycja Czawłytko

10. Stanisław Brzozowski

11. Łukasz Jaworski

12. Małgorzata Lenart

13. Renata Stec

14. Beata Macedońska - Współprzewodnicząca

15. Agnieszka Bereza

16. Rafał Szymański

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Macedońska Dyrektor Wydziału Współpracy i Promocji
Data wytworzenia:
6 grudnia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Regulamin działania SRDPP
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
SRDPP
Data wytworzenia:
3 lutego 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Uchwała
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
12 maja 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Uchwała zmieniająca
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 listopada 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Karta kandydata
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
12 maja 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Karta upoważniająca do głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
12 maja 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Karta wyborcza
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
12 maja 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie 893-22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie 909-22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 grudnia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek