Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konkursów

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
23 sierpnia 2015
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert - bezdomność
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2024
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie działań wspierajacych mieszkańców w zakresie korzystania z instrumentu partycypacji – budżetu obywatelskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 maja 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2024 ROKU.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
29 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwrtego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pod nazwą „DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
23 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu- Muzyczny rozkwit młodzieżowy SBO2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów na powierzenie zadania z zakresu promocji pn.”Lato w mieście” wybranego do realizacji w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
2 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2024 roku zadania publicznego z zakresu polityki społecznej dot. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
12 marca 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert - Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
23 lutego 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
26 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert - Wolontariat 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert - Aktywność rękodzielnicza 2024-2025
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
12 lutego 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert - Fundusz lokalny 2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
5 lutego 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
12 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu- Wydarzenia artystyczne
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku - Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organiza imprez sportowych
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
17 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego od 15 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. pn: Wsparcie działalności służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie w 2024 r. organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka – wypoczynek stacjonarny i poza miejscem zamieszkania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku- Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na szczeblu od IV ligi wzwyż
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku- Wsparcie sportowców lekkoatletycznej kadry narodowej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. Droga do samodzielności działanie na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym z terenu miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
10 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityki społecznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2024 r., pn. Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2024 rok pn.: Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu na wspieranie lub powierzenie wykonania w 2024 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Streetworking dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - Streetworking
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
5 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. Funkcjonowanie miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą lub bezdomną – prowadzenie OPONiB
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska w 2024 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 listopada 2023
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
30 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 roku zadania publicznego dotyczącego organizacji lokalnej kampanii z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
17 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
13 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 r. zadania publicznego pn. „Droga do samodzielności – działanie na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym z terenu miasta Słupska..."
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
3 listopada 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
28 września 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert - Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku (2023-2025 )
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 września 2023
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
21 września 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy w Słupsku w okresie od 1 września 2023 r. do 30 września 2027 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lipca 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
25 lipca 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu polityki społecznej dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego przeznaczonego dla pięciu bezdomnych kobiet z terenu miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
22 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu polityki społecznej dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego przeznaczonego dla pięciu bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
22 czerwca 2023
Nazwa pliku:
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2023 ROKU
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
18 maja 2023
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - promocja budżetu obywatelskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 maja 2023
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu dot. realizacji zadania publicznego pn. "Animal Patrol"
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
28 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramchach SBO 2023- Sport - „Szachy! I wszystko w Słupsku latem gra”
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego pod nazwą „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” polegającego na organizacji wydarzenia integrującego osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańców miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
11 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzenie wykonania w 2023 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 roku zadania publicznego z zakresu polityki społecznej dot. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
3 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Koordynacja wolontariatu 2023
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
20 marca 2023
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
21 marca 2023
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu- Sport
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2023
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 marca 2023
Nazwa pliku:
Wynik otwartego konkursu ofert - KULTURA-Święta Państwowe
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
9 marca 2023
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 marca 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na na wspieranie wykonania w latach 2023-2024 zadania publicznego dotyczącego wsparcia działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej.
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
27 lutego 2023
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
6 marca 2023
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie funduszu lokalnego
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 lutego 2023
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 marca 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 roku zadania publicznego pn. Fachman dla Seniora
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu w dziedzinie kultury - wydarzenia artystyczne
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 marca 2023
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 marca 2023
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 stycznia 2023
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
24 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 stycznia 2023
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
23 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzenie w 2023 r. organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka – wypoczynek stacjonarny i poza miejscem zamieszkania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zatępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
11 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu na wspieranie lub powierzenie wykonania w 2023 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Streetworking dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub niemogących zachować trzeźwośc
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zatępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 stycznia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
11 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2023 rok pn.: Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zatępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
9 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zatępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
9 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. Funkcjonowanie miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą lub bezdomną – prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2022
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska w 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2022
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
1 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publiczn
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
10 listopada 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu- Sport
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 października 2022
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - PFRON 2022
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 października 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
12 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
26 września 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
28 września 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - środki PFRON 2022
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
wyniki konkursu ofert - Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
4 lipca 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Unieważnienie konkursu ofert - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
4 maja 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - środki PFRON 2022
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
16 maja 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Wyniki w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publiczn
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
mart
Data wytworzenia:
26 lipca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publiczn
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
4 maja 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
5 maja 2022
Nazwa pliku:
Wyniki w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publiczn
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 maja 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu dot. zadania publicznego pn. "Animal Patrol"
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
25 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publiczn
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - korzystanie z instrumentu partycypacji - budżetu obywatelskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
27 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publiczn
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
13 października 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - prowadzenie funduszu lokalnego
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - streetworking
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
4 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert z dziedziny kultury - obchody świąt państwowych
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 marca 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert z dziedziny kultury - wydarzenia artystyczne
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 marca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 marca 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Wsparcie i promocja wolontariatu 2022
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
2 marca 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
6 marca 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Fachman dla seniora
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 lutego 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wsparcie i integracja cudzoziemek i cudzoziemców w 2022
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
23 lutego 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 lutego 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Pomoc żywnościowa 2022-2023
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
26 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Opieka paliatywna 2022-2023
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
21 stycznia 2022
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
26 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkussu ofert - porady prawne i obywatelskie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 listopada 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
30 listopada 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 listopada 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 listopada 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 listopada 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 listopada 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - PFRON
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
2 listopada 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
10 listopada 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Koszykówka na szczeblu centralnym
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 października 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
27 października 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - prowadzenie schroniska dla zwierząt
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 października 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
6 października 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Wkład własny VI - 2021
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
14 września 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert -PFRON
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 września 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - seniorzy
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 września 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 września 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - pzreciwdziałanie bezdomności
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 lipca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny V
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
28 czerwca 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
2 lipca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - aktywnie ze zwierzakami
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny IV
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
17 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - schronisko dla bezdomnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
2 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
17 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - mieszkanie treningowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
2 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
17 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert -
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - PFRON
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
1 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Gralnia czyli planszówki dla wszystkich
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 maja 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny III
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
17 maja 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Prowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci i młodzieży
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
7 maja 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
10 maja 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny II
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
5 maja 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny I
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Aktywna niedziela (zadanie BO)
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Akademia seniora (zadanie BO)
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wykonuję segreguję dbam
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 marca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Jezyki i jerzyki
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 marca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Wydobyć z mroku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 marca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
25 marca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 marca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
25 marca 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 marca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - świetlica dla opiekunów
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 marca 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wolontariat
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
26 lutego 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Fachman dla seniora
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 lutego 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wydarzenia artystyczne
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 lutego 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu pomocy żywnościowej w 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
4 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 lutego 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 lutego 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wspracie i integracja cudzoziemców
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
4 lutego 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 lutego 2021
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku na zadanie - Edukacja kulturalna.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Barbara Górniak
Data wytworzenia:
28 stycznia 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
28 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - całoroczne szkolenie sportowe
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - turystyka
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - prowadzenie miejsc aktywności rękodzielniczej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - zapobieganie bezdomności kobiet
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu sportu
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - nieodpłatna_pomoc_prawna_i_poradnictwo_obywatelskie_2021
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
15 grudnia 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - wkład własny V
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
4 listopada 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
5 listopada 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - wkład własny IV
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
16 października 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
20 października 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
5 października 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 października 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - regranting w zakresie partnerstw lokalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
5 października 2020
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
13 października 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - wkład własny III
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 września 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - regranting w zakresie tworzenia partnerstw
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
2 września 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 września 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - opieka wytchnieniowa
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 lipca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 września 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - PFRON
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lipca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny II
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 lipca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 lipca 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu -sport
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marta makuch
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
24 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny I
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wsparcie wolontariatu
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 maja 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 maja 2020
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka- Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2020
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
2 marca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie wyników konkursu ofert - wsparcie i integracja cudzoziemek i cudzoziemców, rozwój mieszkańców Słupska, w tym cudzoziemców
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
27 lutego 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - prowadzenie ogrzewalni
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 lutego 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - współpraca organizacji pozarządowych
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
4 lutego 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - pomoc żywnościowa
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
4 lutego 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - opieka paliatywna
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
4 lutego 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
wyniki konkursu ofert - miejsca rękodzielnicze
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - świetlica dla rodziców
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 września 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - mieszkanie chronione treningowe przeznaczone dla bezdomnych kobiet
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - zarządzanie ,,Domem Startupów” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - punkty porad prawnych i obywatelskich
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 listopada 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 listopada 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - mieszkanie treningowe chronione dla kobiet
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny IV
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki w „Otwartym konkursie ofert na Zarządzanie "Domem Startupów" w Słupsku”
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 lipca 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - mieszkanie treningowe dla kobiet
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 lipca 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Wkład własny III
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 lipca 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Wkład własny II
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 czerwca 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu sport
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 lipca 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
10 lipca 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie działalności sportowej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Wkład własny I
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na edukację zdrowotną
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wsparcie i integracja cudzoziemców
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 marca 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - organizacja spartakiady seniorów
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
12 marca 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 marca 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - Słupskie Dni Seniora 2019
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
14 marca 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
15 marca 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
25 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej. 
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 lutego 2019
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
4 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
6 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu sport
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu sport
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu sport
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
4 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu sport
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
4 lutego 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
4 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
29 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu - bezdomność mężczyzn
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
22 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu- Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2019
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk-Pawluk
Data publikacji:
10 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Konkurs - nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
Data wytworzenia:
11 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 grudnia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu ABC w Słupsku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2023 r
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 listopada 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny IV,V
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 października 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 października 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu pn. "Październik - miesiąc dobroci dla zwierząt"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2018
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
17 września 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wkład własny III
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
wyniki konkursu na wkład własny II
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania pm. Słupskie Dni Seniora 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu polityki społecznej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 czerwca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 czerwca 2018
Nazwa pliku:
wyniki konkursu na wkład własny I
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 czerwca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
12 czerwca 2018
Nazwa pliku:
uniewaznienie konkursu "bezdomność kobiet"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 maja 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
25 maja 2018
Nazwa pliku:
Uniewaznienie otwartego konkursu ofert - Słupskie Dni Seniora 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację Słupskich Dni Seniora
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
12 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania pn. Miejsca Przyjazne Seniorom oraz wydanie publikacji
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
12 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu opieki paliatywnej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 marca 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie Męskiej szopy, Babskiej szopy
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na organizację Słupskie Kongresu Kobiet
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych przybliżających mieszkańcom Słupska polską i zagraniczną scenę artystyczną"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie "na zadanie Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury (...)"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Rewitalizacja kulturalna centrum miasta Słupska i animacja społeczna poprzez działania kulturalne we współpracy z mieszkańcami. Działania wychodzące w przestrzeń miasta, angażujące mieszkańców (...)"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania " Działalność kulturalna prowadzona na rzecz mieszkańców, w tym m.in. działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska (...)"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania "Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada)"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2018 roku zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 pn. „Hip Hop w Teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance”
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
wyniki konkursu ofert z zakresu wsparcia organziacjai pozarządowych i społeczności lokalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu wsparcia i integracji cudzoziemców
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - prowadzenie centrum seniora
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu wsparcia działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej seniorek i seniorów
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - z zakresu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert - wsparcie dla wolontariuszy i promocji wolontariatu
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2018 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki otwartego konkursu ofert na rewalizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2017 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 października 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wkład własny
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 października 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 października 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na zadanie "Męska szopa"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 września 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 października 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wkład własny IV
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lipca 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 lipca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wkład własny III
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 czerwca 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert w zakresie organizacji i koordynacji Słupskich Dni Seniora.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lipca 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 lipca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wkład własny II
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 maja 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na realizację inicjatyw lokalnych w 2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 maja 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 maja 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wkład własny I
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 maja 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 maja 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na zadanie Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model rodzinnego spędzania czasu.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na zadanie Organizacja cyklicznych wydarzeń artystycznych przybliżających mieszkańcom Słupska polską i zagraniczną scenę muzyczną.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na zadanie Działalność kulturalna prowadzona w oparciu o współpracę z mieszkańcami, w tym: działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na zadanie Rewitalizacja kulturalna centrum miasta Słupska i animacja społeczna poprzez działania kulturalne we współpracy z mieszkańcami. Działania wychodzące w przestrzeń miasta, angażujące mieszkańców.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na zadanie Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 pn. BE-PE-EL Fabryka Dźwięku, czyli Osiedlowe Studio
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert z zakresu wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych poprzez usługi księgowe, doradcze, informacyjne i inne związane z organizacją Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu działań związanych z integracją organizacji pozarządowych w tym spotkań integracyjnych i szkoleń w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2017
Nazwa pliku:
Otwarty konkurs w dziedzinie sportu
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Otwarty konkurs w dziedzinie sportu
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert z dziedziny turystyki
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert z zakresu wsparcia działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej seniorek i seniorów
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Otwarty konkurs ofert z zakresu koordynacji wolontariatu, prowadzenia biura pośrednictwa, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert w zakresie działań na rzecz seniorów i seniorek, dotyczących w szczególności integracji międzypokoleniowej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2017 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2017
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
4 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu polityki społecznej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2017 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
21 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 października 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
2 listopada 2016
Nazwa pliku:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 października 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
2 listopada 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na zadanie "Działalność kulturalna prowadzona w oparciu o współpracę z mieszkańcami, w tym: działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 września 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
27 września 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 września 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
13 września 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego- regranting dla organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz zwierząt.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 września 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego sterylizację samic psów na terenie miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 września 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących na terenie miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 września 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem rocznicy Porozumień Sierpniowych).
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 września 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok (PFRON II).
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
9 czerwca 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
10 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok (PFRON).
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
9 czerwca 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
10 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 pn. „Słupski dzień kultury klubowej – SerniCHECK"”.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 pn. „Dzieciaki –do Józefa!”.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 pn. „Z sercem do Maksymiliana”.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 pn. „Poezja śpiewana u Ottona”.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 pn. „Posłuchaj Tenorów w Mariackim...”.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Z dzieckiem w miasto!" zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
16 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik konkursu na wspieranie na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik konkursu na wspieranie w latach 2016 – 2020 realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizowanie konkursów i szkoleń wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
22 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I)
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
23 lutego 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie w latach 2016 – 2020 realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą poprzez dofinansowanie Domu Interwencji Kryzysowej.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
22 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (II)
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
23 lutego 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (III)
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
23 lutego 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2016 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
15 lutego 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie w roku 2016 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu - prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez sportowych.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
26 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie w roku 2016 realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
22 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
2 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
16 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie w 2016 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu (SPORT III - organizacja eventów i imprez sportowych o charakterze lokalnym i regionalnym oraz prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wspieranie w roku 2016 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu (konkurs SPORT IV - prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce mężczyzn na szczeblu krajowym i międzynarodowym w najwyższej k
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
7 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie punktów niedopłatnej pomocy prawnej
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 grudnia 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu polityki społecznej
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 grudnia 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na realizację zadań w zakresie „Zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierzą w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2018 roku"
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2015
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2015
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Wynik konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku (SPORT I - Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sporcie kwalifikowanym i wyczynowym w grach zespołowych)
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
14 stycznia 2016
Nazwa pliku:
wyniki konkursu na pomoc żywnościową
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 lutego 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu wolontariatu
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 lutego 2016
Nazwa pliku:
wyniki konkursu z zakresu polityki paliatywnej
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
24 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu wsparcia działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej seniorek i seniorów
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 lutego 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w latach 2016-2018
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 stycznia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
9 lutego 2016
Nazwa pliku:
Konkurs na wkład własny - I/2016
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 marca 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
31 marca 2016
Nazwa pliku:
wyniki konkursu na wspieranie wykonania w terminie od 1.04.2016 r. do 30.06.2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu kompleksowego zapewnienia schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie od p
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik konkursu na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego- regranting dla organizacji pozarządowych
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
27 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
wynik konkursu na wspieranie wykonania w 2016 r. zadania publicznego polegającego na organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
27 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
wynik konkursu na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz seniorów i seniorek, dotyczących w szczególności integracji międzypokoleniowej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
27 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wkład własny -II/2016
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 maja 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
17 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności sportowej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zadanie pn. "Letnie i zimowe mistrzostwa przedszkolaków w piłce nożnej - Słupsk 2016".
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
17 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie działalności sportowej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć sportowych dla dzieci z Osiedla Batorego (...)".
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
17 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności sportowej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zadanie pn. "Osiedlowy Dzień Dziecka - piknik rodzinny przy ul. Łady-Cybulskiego".
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2016
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
17 maja 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert SPORT III a
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 czerwca 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu na wkład własny -III/2016
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 czerwca 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
29 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu z dziedziny sportu
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 października 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 października 2016
Nazwa pliku:
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie w 2017 r. punktów niedopłatnej pomocy prawnej
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
2 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wyniki konkursu ofert - "Męska szopa"
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lutego 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek