Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz wkładów własnych

Zdecydowana większość funduszy, z których organizacje pozarządowe finansują realizację zadań, wymaga wniesienia tzw. wkładu własnego. Cześć funduszy dopuszcza możliwość wniesienia wkładu w postaci świadczeń wolontariuszy lub rzeczowej.

Jednak najczęściej organizacje zobligowane są do wniesienia finansowego udziału w realizacji zadań. Stanowi to poważny problem dla organizacji, które nie otrzymują odpisów z 1%, nie otrzymują darowizn, ani nie prowadzą działalności gospodarczej.

Sytuacja ta sprawia, że określenie wysokości środków własnych organizacji w projektach składanych do instytucji grantodawczych, bywa niemożliwy.

Samorząd Słupska wychodząc naprzeciw potrzebom organizacjom pozarządowych stworzył tzw. Fundusz wkładów własnych, z którego organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać środki finansowe na dofinansowanie wymaganego finansowego wkład własnego.

Warunkiem otrzymania wsparcia z Funduszu jest udział organizacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na realizację których organizacje pozyskały środki zewnętrzne.

Wzory dokumentów obowiązujących w tym trybie, są tożsame ze wzorami dokumentów obowiązujących w „tradycyjnych” otwartych konkursach ofert.


Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
11 września 2015
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
11 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek