Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Niska emisja - edukacja ekologiczna

UWAŻAJ NA NISKĄ EMISJĘ!

Co to jest niska emisja?

NISKA EMISJA to emisja produktów spalania paliw do atmosfery ze źródeł (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5.

Niska emisja to głównie zanieczyszczenie powietrza :

 1. pyłami i szkodliwymi gazami z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych

 2. spalinami samochodowymi.

Jak powstaje niska emisja?

Niska emisja powstaje m.in. podczas ogrzewania domów paliwem złej jakości w starych piecach o słabej kondycji technicznej. Dodatkowo mieszkańcy często wrzucają do domowych pieców lub kotłów odpady tj: plastikowe butelki, pocięte opony, foliowe worki i reklamówki, opakowania po jedzeniu, części mebli, styropian, pudełka po farbach i wiele innych. Często nie zdają sobie sprawy, jak poważne konsekwencje ma to dla zdrowia.


Jakie są skutki spalania odpadów w piecach domowych?

Oszczędności z tytułu spalania odpadów w piecach są pozorne, gdyż w ten sposób szkodzimy nie tylko sobie, domownikom, ale i sąsiadom. Podczas ich spalania przedostają się do powietrza ogromne ilości niebezpiecznych związków chemicznych. Substancje te powodują wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób, np.:

 • astmę,

 • zwiększenie ryzyka zachorowania na raka

 • choroby układu oddechowego

 • zaburzenia hormonalne

 • mutację materiału genetycznego

 • zaburzenia rytmu serca

 • niewydolność krążenia

 • nadciśnienie tętnicze.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) szacuje, że co roku w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera około 50 tysięcy osób!


Jak przeciwdziałać niskiej emisji?

 • przede wszystkim nie należy spalać odpadów w domowych piecach i kotłach,

 • likwidować źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, zastępując je źródłami ekologicznymi (np. piec gazowy, olejowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej),

 • należy dążyć do gospodarki niskoemisyjnej.


GOSPODARKA NISKOEMISYJNA to:

 • niskoemisyjne wytwarzanie energii, czyli pozyskiwanie jej w sposób przyjazny dla środowiska (np. z energii ziemi, słońca poprzez pompy ciepła, solary, panele fotowoltaiczne),

 • oszczędzanie energii poprzez zastępowanie tradycyjnego oświetlenia żarówkami ledowymi oraz termomodernizacją budynku (ocieplenie ścian, wymiana nieszczelnych okien),

 • wszystkie rozwiązania, które prowadzą do obniżenia emisji zanieczyszczeń w transporcie, handlu, budownictwie i przemyśle (stosowanie najlepszej dostępnej techniki w urządzeniach i produkcji),

 • bardziej efektywne gospodarowanie surowcami i materiałami, w tym odpadami, tak by było ich jak najmniej na składowiskach, a jak najwięcej do powtórnego wykorzystania

 • stosowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, tj. takie korzystanie z produktów i usług, które spełniają podstawowe potrzeby a jednocześnie minimalizujących wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz ograniczają emisję odpadów.Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Wietrzyńska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek