Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania


Prezydent Miasta Słupska informuje, iż zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXX/342/16 z dnia 28 września 2016 roku ogłasza powtórny nabór wniosków o przekazanie ww. dotacji na zadania realizowane w 2018 roku.


Zgodnie z powyższym aktem prawnym dotacje będą przysługiwały m.in. podmiotom, które zlikwidują lub zlikwidowały źródło ciepła wykorzystujące paliwa stałe tj. węgiel, koks i zastąpią lub zastąpiły go podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazem, olejem, energią elektryczną, zamontowały kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

Będą one przyznawane na zadania realizowane:

  • w danym roku objętym dofinansowaniem, tj. w 2018 roku,

  • na nieruchomościach zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji Miasta Słupsk,

  • w budynkach, w których zmiana sposobu ogrzewania następuje we wszystkich lokalach.


Zakwalifikowane do dofinansowania wnioski realizowane są do wyczerpania kwoty środków zaplanowanych w budżecie Miasta Słupska na udzielenie dotacji, przy czym ich realizacja zależy od faktycznie zgromadzonych środków. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku nie przechodzą do realizacji na następny rok.

Wysokość dofinansowania w przypadku zmiany sposobu ogrzewania ustala się według następujących zasad:

  1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja w wysokości 50 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 5 000 zł (pięć tysięcy zł) za jeden lokal podłączony;

  2. zastąpienie źródła ciepła wykorzystującego paliwo stałe (tj. węgiel, kokos) gazem, olejem, energią elektryczną – dotacja w wysokości 50 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 3 000 zł(trzy tysiące zł) za jeden lokal;

  3. montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych - dotacja w wysokości 50 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż:

    - 5 000 zł (pięć tysięcy zł) dla budynków, w których liczba lokali nie przekracza 4,

    - 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł) dla budynków, w których liczba lokali przekracza 4.


Szczegóły Regulaminu - uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXX/342/16 z dnia 28 września 2016 roku

(http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/25483.html)


Wniosek (http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/procedury/wydzialy/113.html)Termin przyjmowania wniosków: 31 lipca 2018 roku.


Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
14 czerwca 2018
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
15 czerwca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek