Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa za wody i ścieki obowiązująca na terenie Miasta Słupska

Zgodnie z treścią art. 24 e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Prezydent Miasta Słupska jest obowiązany do zamieszczenia zatwierdzonej taryfy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Powyższe wynika z zatwierdzenia przez organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Miasta Słupsk dla Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” (decyzja z dnia 7 lipca 2021 roku znak: GD.RZT.70.205.152.2021/D.JM).

Nowe taryfy w w/w zakresie będą obowiązywały przez okres 3 lat.

Szczegółowe dane dotyczące wysokości taryf są dostępne pod adresem:

http://www.wodociagi.slupsk.pl/dla-klientow-2/taryfy/taryfy-20112012-miasto-slupsk/

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska
Data wytworzenia:
27 lipca 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
27 lipca 2021
Nazwa pliku:
Taryfa za wody i ścieki obowiązująca na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Dyrektor RZGW PGW Wody Polskie
Data wytworzenia:
7 lipca 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
27 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek