Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - podjęcie uchwały Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska”.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081) podaje do publicznej wiadomości informację o:


podjęciu przez Radę Miejską w Słupsku uchwały Nr IV/50/19

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia

Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska”.


Dokument jest efektem porozumienia podpisanego przez Miasto Słupsk z Ministerstwem Środowiska, stanowiącego deklarację udziału w projekcie pod nazwą Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. Plan określił wrażliwość i podatność obszaru miejskiego na zmiany klimatyczne oraz jego potencjał adaptacyjny w tym zakresie. Zidentyfikował ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi, określił działania służące przystosowaniu miasta do zmian klimatu - zarówno w kontekście ochrony przed jego negatywnymi skutkami, tworzenia oraz podnoszenia odporności miasta na obecną i przyszłą zmienność klimatu, jak również wykorzystania szans związanych ze zmianami klimatycznymi.


Treść przedmiotowej uchwały dostępna jest na stronie internetowej organu pod linkiem:

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/30663.html.Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, na stronie internetowej organu: http://bip.um.slupsk.pl/, w lokalnej prasie.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Anna Skibińska
Data publikacji:
13 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek