Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Udział społeczny w postępowaniu o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku poz. 799 ze zm.) organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ze zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
1) wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji;
2) wydanie decyzji dotyczącej istotnej zmiany instalacji;
3) wydanie pozwolenia z odstępstwem, o którym mowa w art. 204 ust. 2 lub jego zmiana polegająca na udzieleniu takiego odstępstwa;
4) wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego wynikającej z analizy, o której mowa w art. 216 ust. 1 pkt 2.

Poniżej publikowane są obwieszczenia Prezydenta Miasta Słupska, jako organu właściwego do wydania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego na terenie miasta.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
15 kwietnia 2019
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
8 maja 2023
Nazwa pliku:
Obwieszczenie - instalacja MILAREX Sp. z o.o. na terenie zakładu przy ul. Braci Staniuków 36 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
15 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Obwieszczenie - instalacja MILAREX Sp. z o.o. na terenie zakładu przy ul. Braci Staniuków 36 w Słupsku (rozszerzenie wniosku)
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 maja 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
30 maja 2019
Nazwa pliku:
Obwieszczenie - instalacja PERLA POLSKA Sp. z o.o. S.K. na terenie zakładu przy ul. Europejskiej 10
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z Up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia:
10 maja 2022
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
11 maja 2022
Nazwa pliku:
obwieszczenie o wydaniu decyzji 5/2022 - z dnia 30.06.2022 pozwolenia zintegrowanego - instalacja PERLA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. na terenie zakładu przy ul. Europejskiej 10
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
4 lipca 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
4 lipca 2022
Nazwa pliku:
Obwieszczenie obejmujące istotną zmianę instalacji w Kotłowni Rejonowej nr 1 w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 3D
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
6 marca 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
6 marca 2023
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej w Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Koszalińskiej 3D w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Justyna Marglarczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
6 maja 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
8 maja 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek