Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych, eksploatowanych przez MILAREX Sp. z o.o.

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. UE L z 1996r. Nr 257, str. 26-40, z późn. zm.) zwaną Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń).

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Prezydent Miasta Słupska wydał pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu Spółki przy ul. Braci Staniuków 36 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA KATARZYNA GUZEWSKA DYREKTOR Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
16 października 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
31 października 2019
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Pozwolenie zintegrowane - MILAREX Sp. z o.o.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA KATARZYNA GUZEWSKA DYREKTOR Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
16 października 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
31 października 2019
Nazwa pliku:
Zmiana pozwolenia zintegrowanego - MILAREX Sp. z o.o.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
16 lipca 2021
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
3 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Zmiana pozwolenia zintegrowanego - MILAREX Sp. z o.o. - decyzja nr 3/2023
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA KATARZYNA GUZEWSKA DYREKTOR Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
26 czerwca 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
28 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Zmiana pozwolenia zintegrowanego - MILAREX Sp. z o.o. - decyzja nr 1/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydział
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
16 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek