Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje do likwidacji azbestu


Przystąp do zadania „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2021” - przedłużony termin przyjmowania wniosków


W związku z zamiarem kontynuowania działań mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych do likwidacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska, przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych przystąpieniem do zadania pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2021”.


Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania pn.SŁUPSK BEZ AZBESTU 2021wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Słupska.


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w godzinach pracy tut. Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną, lub drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap w terminie do 21 maja 2021 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
18 maja 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 maja 2021
Nazwa pliku:
Warunki uczestnictwa w zadaniu - przedłużony termin
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
18 maja 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 maja 2021
Nazwa pliku:
Wniosek
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 maja 2021
Nazwa pliku:
Oświadczenie o podatku VAT
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 maja 2021
Nazwa pliku:
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 maja 2021
Nazwa pliku:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 maja 2021
Nazwa pliku:
Zgłoszenie zamiaru budowy/robót budowlanych nie wymagająych pozwolenia na budowę
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 maja 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek