Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Słupska

Teksty planów i załączniki graficzne zamieszczone na tej stronie są poglądowymi materiałami informacyjnymi przystosowanymi do potrzeb publikacji na internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Słupska. Zgodnie z treścią art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:" każdy ma prawo wglądu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów". Informacje i wgląd do planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także otrzymanie wypisów i wyrysów na pisemny wniosek, można uzyskać w Urzędzie Miasta Słupska w godzinach pracy (Słupsk, Plac Zwycięstwa 1, Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa, pok. nr 04, 06).

Za wydane wypisy i wyrysy Urząd Miasta Słupska pobiera opłatę skarbową.

Wejście na strony poszczególnych planów możliwe jest poprzez pojedyncze kliknięcie w nazwę konkretnego planu miejscowego.

Numer kolejny (umieszczony przed nazwą planu miejscowego) odpowiada oznaczeniu (numerowi) na mapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1. "Modrzewiowa" - Uchwała Nr XV/190/07
2. "Chrobrego" - Uchwała Nr XIX/249/08
4. "Piłsudskiego-Banacha II" - Uchwała Nr XXII/295/08
6. "Szczecińska-Koszalińska A" - Uchwała Nr XXIV/347/08
7. "Fabryczna" - Uchwała Nr XXVIII/401/08
8. "Lelewela-A" - Uchwała Nr XXVIII/402/08
9. "Podgrodzie II A" - Uchwała Nr XXVIII/403/08
10. "Kościuszki A" - Uchwała Nr XXVIII/404/08
11. "Mickiewicza-A" - Uchwała Nr XXIX/421/08
12. "Sportowa-Bauera" - Uchwała Nr XXXVII/552/09
13. "Gdyńska-Arciszewskiego" - Uchwała Nr XXXVI/519/09
14. "Podwórko Kulturalne" - Uchwała Nr XXXIX/605/09
15. "Owocowa" - Uchwała Nr XXXVIII/574/09
16. "Tuwima-A" - Uchwała Nr XLIII/641/09
40. "Pas drogowy Leśna-Rybacka" - Uchwała Nr XLI/492/02
45. "Hala Targowa Wokulski" - Uchwała Nr V/39/03
46. "Podgrodzie II" - Uchwała Nr V/41/03
47. "Gdańska II - Gdańska III" - Uchwała Nr V/42/03
53. "Osiedle Grunwaldzie" - Uchwała Nr XXXIV/403/04
55. "Tuwima" - Uchwała Nr XLI/592/13
56. "Legionów Polskich" - Uchwała Nr XXXVII/436/05
58. "Gdańska IV" - Uchwała Nr XXXVIII/464/05
59. "Lelewela" - Uchwała Nr XLI/495/05
61. "Mickiewicza" - Uchwała Nr XLII/541/05
62. "Westerplatte - Górna" - Uchwała Nr XLII/542/05
63. "Poniatowskiego" - Uchwała Nr XLVII/587/05
64. "Szczecińska - Koszalińska" - Uchwała Nr XLVII/586/05
65. "Śródmieście" - Uchwała Nr L/637/05
66. "Westerplatte - Hubalczyków" - Uchwała Nr LI/658/05
68. "Krzywoustego" - Uchwała Nr LVII/753/06
69. "Kotarbińskiego" - Uchwała Nr LXII/842/06
70. "Sułkowskiego" - Uchwała Nr LXII/843/06
71. "Kniaziewicza" - Uchwała Nr LXIII/868/06
72. "Kościuszki" - Uchwała Nr LXIII/869/06
73. "Pomorska" - Uchwała Nr XII/158/07
74. "Przy Lesie" - Uchwała Nr XII/159/07
92. "Centrum Południe - B" - Uchwała Nr XLIII/643/09
93. "Kościuszki - B" - Uchwała Nr XLIII/644/09
94. "Mickiewicza - Centrum" - Uchwała Nr XLIII/645/09
97. "Obrońców Wybrzeża" - Uchwała Nr XLIV/679/09
99. "Szczecińska - Grottgera" - Uchwała Nr XLVI/717/09
100. "Górna" - Uchwała Nr XLVII/731/10
102. "Kościuszki - C" - Uchwała NR LIV/826/10
103. "Przy Obwodnicy" - Uchwała Nr LVI/856/10
104. "Sobieskiego" - Uchwała Nr LVIII/889/10
105. "Gdańska V" - Uchwała Nr LVIII/890/10
106. "Park Kultury" - Uchwała Nr XI/127/11
107. "Słoneczna" - Uchwała Nr XI/126/11
108. "Hołdu Pruskiego" - Uchwała Nr X/103/11
109. "Gazociąg Wysokiego Ciśnienia" - Uchwała Nr XIII/147/11
110. "Batorego" - Uchwała Nr XIV/162/11
111. "Kaszubska Wschód" - Uchwała Nr XVII/232/11
112. "Hubalczyków-Westerplatte A" - Uchwała Nr XIX/269/12
113. "Górka Narciarza" - Uchwała Nr XX/292/12
115. "Kaszubska - Zachód" - Uchwała Nr XXIII/317/12
116. "Kniaziewicza - A" - Uchwała Nr XXIII/318/12
118. "Orzeszkowej" - Uchwała Nr XXIV/349/12
119. "Wileńska II" - Uchwała Nr XXIV/352/12
121. "Jaracza" - Uchwała Nr XXVIII/387/12
123. "Rejtana" - Uchwała Nr XXXIII/451/13
125. " Fałata" - Uchwała Nr XXXIII/453/13
126. "Jagiellońska" - Uchwała Nr XXXIV/475/13
128. "Wojska Polskiego" - Uchwała Nr XXXVIII/537/13
129. "Chrobrego A" - Uchwała Nr XXXVIII/539/13
130. "Lelewela B"- Uchwała Nr XLI/591/13
131. "Andersa II" - Uchwała Nr XLIV/625/13
132. "Sportowa-Bauera A" - Uchwała Nr XLVIII/655/14
133. "Poznańska" - Uchwała Nr LIV/716/14
134. "Morcinka" - Uchwała Nr LIV/717/14
135. "Przemysłowa" - Uchwała Nr LV/741/14
136. "Zaborowskiej I" - Uchwała Nr LIX/771/14
137. "Zaborowskiej II" - Uchwała Nr LIX/772/14
138. " Obwodnica Południowa" - Uchwała Nr LXI/789/14
139. "Centrum Południe C" - Uchwała Nr LXI/790/14
141. "Owocowa A" - Uchwała Nr IX/57/15
142. "Przy Oczyszczalni" - Uchwała Nr IX/58/15
143. "Przy Cmentarzu" - Uchwała Nr XV/159/15
144."Słoneczna-A" - Uchwała Nr XV/160/15
145."Kniaziewicza C" - Uchwała Nr XX/228/15
147."Dzielnica Północ-A"-Uchwała Nr XXXIV/409/16
149."Poniatowskiego C" - Uchwała Nr XLV/619/17
150."Krzywoustego A" - Uchwała Nr XLV/620/17
151. "Jaracza-A" - Uchwała Nr XLVI/631/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Maciej Araszkiewicz Dyrektor WPP
Data wytworzenia:
3 lipca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Niewiadoma
Data publikacji:
3 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Justyna Prążyńska
Data aktualizacji:
11 czerwca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek