Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie ENMS Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ENMS Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 15a Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku realizuje program bezzwrotnych dofinansowań, w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Uprawnionymi do skorzystania z programu są:

a) osoby fizyczne będące:

- właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

- właściciele lub współwłaściciele wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

b) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami lub zarządcami budynków mieszkalnych innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynków niemieszkalnych.

Ww. podmioty uprawnione są do skorzystania z programu dofinansowań jeżeli zrealizują do 31 grudnia 2022 roku lub zrealizowały po dniu 22 maja 2021 roku przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na wymianie przez odbiorców końcowych dotychczasowych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła wskazane w Regulaminie.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 roku.


https://zwrotzapiec.pl/

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
17 maja 2022
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
17 maja 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek