Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje do zmiany sposobu ogrzewania

Prezydent Miasta Słupska informuje, iż zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr IV/52/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXV/924/23 z dnia 29 listopada 2023 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie ww. dotacji.


Zgodnie z powyższym aktem prawnym dotacje przysługują podmiotom, które zlikwidowały źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks i zastąpiły go jednym z następujących rozwiązań:

  1. podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,

  2. źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła lub kolektorów słonecznych, lub paneli fotowoltaicznych,

  3. gazem,

  4. olejem,

  5. energią elektryczną.


Będą one przyznawane na zadania dotyczące nieruchomości położonych na terenie Miasta Słupska, na które dotowani ponieśli koszty i zakończyli w terminie 1 roku przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

O kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie kolejność ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Słupsku. Zakwalifikowane do dofinansowania wnioski realizowane będą do wyczerpania kwoty środków zaplanowanych w budżecie Miasta Słupska na udzielanie dotacji, przy czym ich realizacja zależy od faktycznie zgromadzonych środków. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku nie przechodzą do realizacji na następny rok.


Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad:

  1. zastąpienie źródła ciepła wykorzystującego węgiel lub koks podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła lub kolektorów słonecznych, lub paneli fotowoltaicznych – dotacja w wysokości 50 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 7 000 zł (siedem tysięcy zł) za jeden lokal podłączony;

  2. zastąpienie źródła ciepła wykorzystującego węgiel lub koks gazem, olejem, energią elektryczną – dotacja w wysokości 50 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 5 000 zł (pięć tysięcy zł) za jeden lokal.


Szczegóły Regulaminu:

1) uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr IV/52/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku:

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/30650.html

2) uchwała Rady Miejskiej w Słupsku LXV/924/23 z dnia 29 listopada 2023 roku :

https://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/38440.html


Wniosek o przyznanie dotacji na zadanie z ochrony środowiska:

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/procedury/wydzialy/113.htmlTermin przyjmowania wniosków: 15 września 2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
9 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek