Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowazakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą”

GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia się, że Prezydent Miasta Słupska w dniu 11 kwietnia 2024 roku wydał decyzję nr 6/2024 znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą”, którego inwestorem jest MILAREX Sp. z o.o. (z siedzibą ul. Braci Staniuków 36, 76-200 Słupsk).
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy - w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku - można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 221) Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Data publikacji niniejszego obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamia się, że treść ww. decyzji została umieszczona w dniu 15 kwietnia 2024 roku na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (pod adresem www.bip.um.slupsk.pl w zakładce ochrona środowiska).

Informację o wydanej decyzji zamieszczono:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku;
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku;
http://bip.um.slupsk.pl (zakładka ochrona środowiska);
3) w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Obwieszczenie z dnia 15.04.2024 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Decyzja 6/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
15 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek