Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna dotycząca informacji o środowisku

Dostęp do informacji o środowisku oraz udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowisku, a także dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska powinien być zapewniany dzięki Konwencji, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998r.

Polska ratyfikowała Konwencję z Aarhus w 2001r. Dwa lata później opublikowano ją w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 78, poz. 706). W dniu 30 marca 2002r. wydane zostało Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej w/w Konwencji (publikacja - Dz.U. z 2003r. Nr 78, poz. 707).

Dodatkowo na poziomie ustawodawstwa polskiego w/w prawo dostępu i udziału społecznego skonkretyzowane zostało w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (publikacja – Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.).Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek